Botley Coding Robot

Botley, Learning Resources’un ekran kullanmadan kodlamanın temellerini öğreten robotu! Ödüllere doyamayan Botley, basit sıralılık mantığından, ‘eğer/sonra’ gibi daha ileri düzey kodlama kavramlarına kadar çocuğunuzu kodlamanın pek çok alanında geliştirecek!

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri