Arches

Yaşam boyu devam eden motor (büyük kas ve ince kas) gelişimin en önemli ve sağlam temelleri erken çocukluk döneminde atılır. Büyük kas gelişimi; vücudun genel hareketlerini ve denge dinamiğini kapsar. Bu hareketler; zihin, duyu organları ve kasların birlikte çalışması ile ortaya çıkar. Dolayısıyla, çocuklar büyük kaslarını çalıştırırken bütüncül şekilde zihinlerini ve duyularını da geliştirmiş olurlar. Gonge Denge Köprüleri (Gonge Arches) de çocukların farklı oyun biçimleri icat etmeleri ve kaba motor becerilerini geliştirici parkurlar yaratmaları için tasarlanmış çok yönlü bir oyuncaktır. Kemerler, pek çok farklı kullanım alanı sunması sayesinde, çocukların hayal güçlerini kullanarak, kendilerine yeni parkurlar ve oyun alanları bulmalarına ilham olur. Kuvvet uygulama ve sabit kalma, denge ve koordinasyon becerilerini geliştirirken bir yandan da duyuşsal algılarını harekete geçirir.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri