River Stones

Gonge, 'Fiziksel aktiviteyle öğrenme' mottosuyla oyuncaklar tasarlayan Danimarka'lı şirket Winther'ın en ünlü markasıdır. Fiziksel aktivitenin kaba motor, bilişsel ve sosyal becerileri geliştirirken, özgüven artışına da önemli katkı sağladığına inanan marka, birbirinden eğlenceli aktif oyun setleri tasarlıyor. Gonge River Stones ile çocuklar bireysel ve/veya grup halinde fiziksel egzersizler yapabilir, beden koordinasyonlarını ve denge duyularını geliştirebilirler.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri