Build'n Balance Beginner Set

Gonge, 'Fiziksel aktiviteyle öğrenme' mottosuyla oyuncaklar tasarlayan Danimarka'lı şirket Winther'ın en ünlü markasıdır. Fiziksel aktivitenin kaba motor, bilişsel ve sosyal becerileri geliştirirken, özgüven artışına da önemli katkı sağladığına inanan marka, birbirinden eğlenceli aktif oyun setleri tasarlar. Denge yolları, yükseltiler, koniler ve engel çubuklarından oluşan Build’n Balance denge eğitim seti ile çocuklar r fiziksel egzersizler yapacak, denge duyularını geliştirecekler.

Araştırma Becerileri

Düşünme Becerileri

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Özyönetim Becerileri