Etik kurallarımız

İnsan hakları

 • Ayrımcılığın hiçbir türüne tolerans göstermeyiz.
 • Çocuk işçiliğine, köleliğe, insan ticaretine ve zorla çalıştırmaya karşı tolerans göstermeyiz.
 • Çalışanlarımızın sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarına saygı duyarız.
 • Siyasi partilere, politikacılara veya siyasi adaylara bağış yapmayız. Buna karşın, çalışanlarımızın yasal siyasi faaliyetlere gönüllü katılımlarına saygı gösterir, sınırlama yapmayız.

Taciz ve Şiddetin Engellenmesi

 • Başka bir kişiyi kızdıran, korkutan, istismar eden, küçük düşüren, tehdit eden, aşağılayan, utandıran, caydırıcı, agresif veya rencide edici sözcükler, davranışlar ya da eylemler taciz olarak kabul görür.
 • Moritoys çalışanların kişisel itibarlarının korunduğu, şiddet ve tacizin tolere edilmediği güvenliği tehdit eden veya rahatsız edici koşulların olmadığı bir çalışma ortamı taahhüt eder.
 • Fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik taciz, zorbalık, suiistimal ve tehdidin hiçbir türüne tolerans gösterilmez. 
 • Bu gibi kabul görmeyen davranışlar ve bu davranışı gösteren kişilerin savunmaları alınacak, yönetim kurulunda yapılan değerlendirmede işledikleri ihlaller ispatlanırsa iş akitleri derhal fesih edilir.

Hukuka uyum ve yolsuzlukla mücadele

 • Tüm faaliyetlerimizde evrensel hukuk kurallarına, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere uygun hareket ederiz.
 • Şirketimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ait kişisel, ticari, finansal ve/veya benzeri gizli bilgileri, kendimizin ya da üçüncü tarafların menfaati için kullanmayız. Edindiğimiz bilgileri sadece görev tanımımız gereği yapmakla yükümlü olduğumuz işlerimiz için kullanırız.
 • Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısında dururuz. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesini kesinlikle kabul etmeyiz.
 • Kolaylaştırma ödemelerine tolerans göstermeyiz. 
 • Üçüncü taraflara verilen ve kabul edilen hediyelerin makul tutarlarda ve nadir uygulamalar olmasına, nakit ve benzeri nitelikte olmamasına dikkat ederiz. 
 • Yolsuzluğa adı karışmış ya da üçüncü şahıslara rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurmayız, kurulmuş bir ilişki var ise söz konusu duyumun alındığı tarih itibariyle bu ilişkiyi sonlandırırız.

Sağlıklı ve güvenli iş ortamı

 • Çalışma arkadaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı, olası meslek hastalıkları ve yaralanmaları önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi taahhüt ederiz.
 • Çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun davranır ve güvenli olmayan çalışma koşullarını iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özgür Sarıkaya’ya bildirir.
 • Operasyonel faaliyetlerimizi sürekli iyileşmeyi temel alan bir çerçevede yönetiriz.
 • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı geliştirmeyi amaçlarız.
 • Sıfır kaza hedeflerine ulaşmak için gerekli çabayı gösteririz. 

Tedarik zinciri

 • İnsan haklarına önem veren, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini dikkate alan, yasal yükümlülüklerini yerine getiren taraflarla iş ilişkisi içerisinde olmaya özen gösteririz.
 • Paydaşlarımızla olan iletişim kanallarımızı açık tutar, onların
  şikayet ve önerilerini her zaman dikkate alırız.

Endişelerin dile getirilmesi

 • Etik standartlara uyum ve aykırı davranışları önlemek tüm çalışanların görevidir. Çalışanlar sadece kendi davranışlarından değil, yöneticilerin, çalışma arkadaşlarının ve bağlantılı oldukları üçüncü kişi veya şirketlerin uygunsuz davranışlarından da sorumludur.
 • Herhangi bir şüphe halinde tanık olunan uygunsuz durum ve eylemler yönetim kurulu üyeleri Aslı Sepil ya da Özgür Sarıkaya’ya email yolu ile derhal bildirilmelidir.