Etik pazarlama ilkelerimiz

Şeffaflık ve dürüstlük

 • Ürünlerimizi, fiyatlarımızı ve yarattığımız değeri şeffaf, dürüst ve anlaşılır bir şekilde tanıtırız.
 • Ürünlerimizi tanıtırken yanıltıcı aldatıcı nitelikte ifade kullanmayız, gerçekte var olmayan bilgileri aktarmayız.
 • Marka ve ürünlerimizin yarattığı değeri ve faydalarını abartılı bilgi ve görsellerle tanıtmayız.
 • ‘Green-washing’ (Yeşil aklama) yapmayız, bu amaçla içerik ve iletişim stratejilerimizi rutin olarak gözden geçiririz.

Toplumsal cinsiyet 

 • Tüm iletişim materyallerimizde kız ve erkek çocukların eşit olarak temsil edilmesine dikkat ederiz. 
 • Anne ve babaların çocuklarının hayatlarında oynadıkları önemli ebeveynlik rollerini kabul eder, bunu iletişim materyallerimize yansıtırız. Toplumsal cinsiyet yargıları ile şekillenen anne ve babaya ait toplumsal rolleri hiçbir şekilde iletişim materyallerimizde yansıtmayız. 
 • Hedef kitle tanımlarımızda cinsiyete dayalı normlara göre hedefleme yapmayız.

Mahremiyet

 • İletişim materyallerimizde çocuklar yüzleri gözükecek şekilde yer almazlar. 
 • İzne dayalı pazarlama gerçekleştirir, veri gizliliğine azami özen gösteririz. 

Amaca yönelik pazarlama

 • Pazarlama bütçemizin %50'den fazlasını çocuk gelişimini destekleyen, eğitici projelere aktarırız. 
 • Tüm sosyal medya içeriklerimizin en az %30'unu erken çocukluk eğitimi veya sürdürülebilir ebeveynlik hakkında bilgi içeren içeriklere ayırırız.