B.Toys Marble Palooza

GELİŞİME KATKISI

Yaparak-yaşayarak uygulanan mühendislik aktiviteleri, çocuklara kendilerini ‘problem çözücü’ olarak görme imkanı sağlar. Bir problemi çözmenin birden fazla yolu olduğunu görür ve başarısız olup yeniden denemenin doğal bir süreç olduğunu kavrarlar. Yaşa uygun ve mühendislik mantığıyla tasarlanmış oyuncaklar, çocuklara hem keyif verir hem de adım adım ilerleyen yaratım süreçlerine katılma fırsatı yaratır.  Marble-Palooza da bu mantık üstüne oturan bir STEM oyuncağıdır. Çocuklar yüzlerce farklı kombinasyonda parkurlar inşa ederken uzaysal algılarını geliştirecek, misketlerin yolculuğunu takip ederken de neden-sonuç ilişkisini değerlendirme fırsatı bulacaklar!

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme ve kavrama: Parçaların bireysel işlevleri ve bir araya geldiğinde bütünü oluşturmadaki rolleri hakkında bilgi edinir. Parçadan bütüne geçişin mantığını kavrar.

Sentez: Modellerden bağımsız özgün bir bütün inşa etmek üzere parçaları birleştirir, yaratır, tasarlar, geliştirerek yenilikler çıkarır.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları birleştirme, takma, çıkarma, monte etme gibi hareketleri yaparken manipülatif beceriler sergiler.

Yer bilinci: Modellere bağlı olarak bütünü inşa ederken parçaların yerlerini ve birbirlerine göre konumlarını duyarlılıkla takip eder.

Organizasyon: Tek başına ya da ekip halinde oynarken süreci etkin biçimde planlaması ve yürütmesi beklenir.

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: Ekip halinde çalışırken işbirliği yapması, diğer oyunculara saygılı olması, malzemeleri paylaşması, gerektiğinde sırasını beklemesi teşvik edilir.

Grup halinde karar alma: Ekip halinde çalışırken diğer oyuncuları dinlemesi, fikirleri tartışması, gerekli hissettiğinde sürece dair sorular sorması, fikir birliğine ulaşmaya çalışması beklenir.

 

Nasıl oynanır?

B.Toys Marble-Palooza’yı düz bir zeminde inşaya hemen başlayabilirsiniz! Öncelikle QR Code’da bulunan kısa videoyu çocuğunuzla birlikte inceleyerek oyun hakkında genel bilgi sahibi olabilirsiniz.
38 parçalı setten dilediğiniz parçayı kullanarak parkurlar inşa edebilir, bilyeyi parkurun içine atarak hangi yollardan geçtiğini izleyip alternatif yeni yollar yaratabilirsiniz!

İyi eğlenceler.

NOT 1: Bilyelerin hareketini doğru gözlemleyebilmek adına düz zeminde inşa ediniz.

NOT 2: Parçaları birbirlerine kaydırarak geçirin. ‘Klik’ sesini duyduğunuzda parçaların birbirine tam olarak geçtiğinden emin olabilirsiniz!