Hape Bamboo Quattro

GELİŞİME KATKISI

Grup halinde oynanan ve stratejiye dayalı oyunlar çocukların sosyal ve düşünme becerilerini doğrudan etkilemektedir. Grup halinde oynanması iş birliği yapma, sıra bekleme, saygılı olma gibi temel sosyal becerileri geliştirirken; stratejiye dayalı oluşu uygulama, analiz, değerlendirme gibi düşünme becerilerini destekler. Bamboo Quattro da iki kişi ile oynanan bir mantık ve strateji oyunudur. Çocuklara rekabet duygusunu ve heyecanı yaşatırken; hem kendi bir sonraki adımını hem de rakibin olası adımlarını düşündürerek strateji geliştirmesini, mantık ve nedensellik kurmasını sağlar.

Düşünme Becerileri:

Analiz: Halkalardan sıra yaratabilmek için gerekli hamleyi analiz eder.

Değerlendirme: Halkalardan sıra yaratabilmek için yargılarda bulunur, kararlar verir.

Diyalektik düşünce: Rakip oyuncunun hamlesini ve bakış açısını anlamaya ve bu bakış açılarını değerlendirmeye başlar.

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: Diğer oyuncularla işbirliği yaparak çalışması, onlara saygılı olması, malzemeleri paylaşması ve sırasını beklemesi teşvik edilir.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Quattro halkalarını tutma ve çubuklara geçirme sırasında ince kas becerilerini geliştirecek hareketlere imkan tanır.  

Yer bilinci: Quattro halkalarından bir sıra yaratabilmek adına halkaları uygun yerlere yerleştirmeye çabalar ve diğer halkaların konumuna dikkate eder.

Nasıl oynanır?

Bu bambu ormanı nasıl büyüyecek? Bambu filizlerinin en az 4’lü sıra halinde dizilmesi ile!

Büyümek için sizlerin yardımına ihtiyacı var! Acele edin!!!

Hape Bamboo Quattro 2 kişilik bir mantık ve strateji oyunudur.

Mantığı kavrandıktan sonra da eğlencesi yükselerek artar.

Hape Bamboo Quattro 2 kişi ile oynanmaktadır.

Yapmanız gereken oldukça basit:

  • Oyunculardan biri açık yeşil; diğeri ise koyu yeşil Quattro halkalarını alır,
  • Sırası gelen oyuncu dilediği çubuğa 1 adeta halka takar,
  • Dikey, yatay ya da çapraz olarak kendi rengindeki (en az) 4 halkayı yan yana getirebilen oyuncu oyunu kazanır. Yani bambu ağacını başarıyla diker J 

NOT: Aman dikkat! Bambu dünya üzerinde en hızlı büyüyen bitkilerden biridir! Rakip oyuncunun bambuları da aynı hızla büyüyecektir. Oyunu kazanmak için stratejisini takip etmeli, gerektiği anda 4’lü sırayı tamamlamaması için önünü kendi renk halkanızla kesmelisiniz.

Alternatif oynama şekilleri:

Seviyeyi zorlaştırmak isterseniz: 

  • Dikey, yatay ya da çapraz olarak kendi rengindeki (en az) 5 halkayı yan yana getirebilen oyuncu oyunu kazanabilir.
  • Sadece dikey ya da sadece yatay ya da sadece çapraz olacak şekilde (en az) 4 halkayı yan yana getirebilen oyuncu oyunu kazanabilir.