Classic World Crocodile Balance Game

GELİŞİME KATKISI

Grup halinde oynanan ve stratejiye dayalı oyunlar çocukların sosyal ve düşünme becerilerini doğrudan etkilemektedir. Grup halinde oynanması işbirliği yapma, sıra bekleme, saygılı olma gibi temel sosyal becerileri geliştirirken; stratejiye dayalı oluşu uygulama, analiz, değerlendirme gibi düşünme becerilerini destekler. Krokodil Denge oyunu, bu iki alanı da kapsarken, aynı zamanda çocukların ince kas gelişimini, el-göz koordinasyonunu ve denge algısını destekler; renk tanımlama, eşleştirme ve boyut farkları üzerine pratik yaptırır. 

Düşünme Becerileri:

Kavrama ve uygulama: Silindirlerin boy farkının önemini kavrar, kavradığı bilgiler ışığında oyundaki hamlelerini belirler.

Analiz: En dengeli krokodil tepesini oluşturmak için olasılıkları analiz eder.

Sentez: Yaptığı analizlerin sonucunu sentezler geliştirerek yenilikler çıkarır. 

Değerlendirme: Sentezlediği ölçütlere dayanarak yargılarda bulunur, hangi boyutta silindiri koyacağına dair kararlar verir ve hamle yapar.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Farklı boyutlardaki silindirleri kavrar ve denge tahtası üzerine düşürmeden/dengeyi bozmadan yerleştirmeye çabalar. 

Yer bilinci: Silindirlerin birbirlerine göre konumunu değerlendirir ve bir sonraki silindiri dengeli yerleştirmek üzere boyutuna karar vererek uygun yere koyar. 

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: Grup halinde oynarken işbirliği yapma, diğer oyunculara saygılı olma, malzemeleri paylaşma, sırasını bekleme fırsatı bulur.

Grup halinde karar alma: Gerek duyduğunda yapacağı hamleye dair diğer oyunculardan fikir danışır, onları dinler, fikirleri tartışır.

Nasıl oynanır? 

Amaç, krokodil denge tahtasının üstüne sırayla silindirleri koymak, en uzun ve dengeli kuleyi yaratmaktır.

Krokodil Denge oyunu 2 ile 4 kişi arasında oynanır. Sırası gelen oyuncu zarı atar ve gelen renkteki silindiri krokodil denge tahtasına koyar. Oyuna ilk önce kimin başlayacağı belirlenir ve oyuncular saat yönünde hamle yapar. Önemli olan silindiri doğru seçmek ve doğru yere yerleştirmektir. Hangi boyuttaki silindir olmalı? Nereye koyulmalı? Her hamlede kullanılan strateji ve planlama büyük önem taşır. 

Atılan zarda çıkan renkte bir silindir bulunmuyorsa -oyuna başlamadan önce ekip olarak seçtiğiniz- bir yöntem takip edilir. Bu yöntemler şunlar olabilir: 

  • Oyuncu yeniden zar atabilir.
  • Oyuncu hakkını kaybedebilir.
  • Oyuncu dilediği bir silindiri koyabilir.
  • Diğer oyuncular koyacağı silindiri seçebilir.

Kule bir oyuncunun koyduğu figür sonrası dengesini kaybeder ve devrilirse oyunun kaybedeni o olur. Böylece daha dengeli hamle yapmak üzere oyuna yeniden başlayabilirsiniz!

Alternatif Oyun:

Kule başarıyla en yüksek haline getirildikten sonra oyunu bir de tersten oynayabilirsiniz! Sırası gelen oyuncu zarı atar. Gelen renkteki herhangi bir silindiri kuleden çıkarır. Gelen renk her zaman en üstte olmayabilir! Bu durumda silindiri aradan çekmek gerekir. Silindir parmakla ya da kulak çubuğu gibi ince bir nesne yardımı ile de itilebilir.  

NOT 1: Seçtiğiniz oyunlarda “Denge nasıl sağlanır? Neden silindirler düştü? Silindirlerin boyut farkının dengeye ne faydası var?” gibi sorularla denge üzerine sohbet edebilir ve oyun sırasında dikkatini bu noktalara çekebilirsiniz.

NOT 2: Oyuna başlamadan önce ya da farklı bir zamanda çocuğunuzla beraber basit matematik oyunları oynayabilirsiniz: silindirleri sayma, aynı renkte ya da boyutta olanları gruplama gibi...