Djeco Blue Cooker

GELİŞİME KATKISI

Okul öncesi dönemde çocuklar, yetişkinlerden özellikle ebeveynlerinden gördüklerini taklit etme eğilimindedirler. Kurmaca oyunlarda da çoğunlukla rol model aldıkları yetişkinlerin kılığına girerler ve neredeyse tüm oyun sürecini sesli olarak yaşatırlar. Öğretmenmiş, anne-babaymış, doktormuş, aşçıymış gibi... Böylelikle gözlemlemekten keyif aldıkları ya da deneyimlemekten hoşlanmadıkları şeyleri dışa vurur ve duygularına ayna tutarlar.  Mutfak seti ile çocuklar birer şef, aşçı, garson, aile büyüğü ya da müşteri olma şansını yakalayacak, iç dünyalarına ayna tutacaklar. 

Sosyal Beceriler: 

Sorumluluğu kabul etme: Sorumluluk almaya istekli olduğunu göstermesine ve oyun sürecinde liderliği üstlenmesine fırsat verir.

Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Oyunu kurgularken farklı rollerde yer almasına, kurgu sırasında zaman zaman liderliği üstlenmesine olanak sağlar.

İletişim Becerileri: 

Konuşma: Oyunu kurgulama ve süreci anlatma iletişim becerilerini geliştirirken, oyun içinde aldığı roller de kendini yaratıcı yollarla ifade etmesi için olanak sağlar.

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme ve kavrama: Kesme gıdalar seti tüm-yarım-çeyrek konseptini öğrenir.

Uygulama: Kesme gıdalar seti tümden yarıma gelme, yarımdan tüme varma üzerine pratikler yapmalarını sağlar. 

Özyönetim Becerileri:

İnce Kas Becerileri: Elleriyle ya da ahşap bıçak yardımıyla nesneleri parçalara ayırıp yeniden birleştirirken el becerilerini geliştirir.

Nasıl oynanır? 

Mutfağı nereye yerleştireceğinize çocuğunuzla beraber karar verin. Evinizdeki mutfakla karşılaştırarak her bir kısmın işlevi hakkında sohbet edin.

Ahşap ve kesme gıdalar setini açtıktan sonra şefimizin çıkan yiyecekleri tanıtmasını ve meyve/sebze olarak ayırmasını isteyebilirsiniz. Şefimizle beraber kutudan çıkan yiyecek çeşitlerini sayabilir ardından tek başına kendisinin saymasını isteyebilirsiniz.

Şefimize sipariş verebilir, eğer kesme gıdalardan biri ise ahşap bıçağı ile 2 eşit parçaya yani -yarı yarıya- bölmesini rica edebilirsiniz. Menüdeki başka hangi yiyeceklerin yarıya bölünebileceğini sormayı da ihmal etmeyin! 

Artık kurmaca oyuna hazırız!

Çocuğunuzun kullanım için gerekli malzemeleri (çatal, kaşık, tabak vs.) sağlamasında yardımcı olun. 

Oyunun kurgusunu ve liderliğini çocuğunuza bırakın ve birlikte mutfağın tadını çıkarın.