Clicformers Basic 110

GELİŞİME KATKISI

Yapı-inşa oyunları belli bir düzen içerisinde ve amaç odaklıdır. Nesneler arasında yeni fiziksel bağlar kurma süreci ve çocukların kendi düşünceleri doğrultusunda oynamaları, yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Açık uçlu materyaller birçok olasılık sunarak, değişik görüşlere ve olası çözümlere doğru ıraksak düşünmeyi geliştirmektedir. Clicformers ile yapılan tasarımlar gerçeğe son derece yakın olup çocuklarda üç boyutlu nesneleri organize etme becerisi kazandırmayı hedefler. Ayrıca odaklanmaya yardımcı olur; motor becerileri, yaratıcılığı ve hayal gücü gelişimini destekler. Clicformers takım çalışmasına yatkınlığı arttırmakta ve birlikte üretmekten keyif alma becerileri geliştirilmektedir.

Düşünme Becerileri:

Kavrama ve uygulama: Materyalleri ve parçaların birleştirilme biçimlerini kavrar. Parçaları bir araya getirerek bir bütün yaratmayı anlamlandırır. Parçaları bir araya getirerek modele ya da zihnindeki tasarıma uygun konumlarda yerleştirir.

Analiz: Birbirinden farklı tasarımları nasıl yaratabileceğini analiz eder.

Sentez: Modellerdeki ya da zihnindeki tasarım bütününü yaratmak üzere parçaları konumlandırır, yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları dizerken tutma, çekme, denge sağlama, klipsleri takma ve çıkarma gibi ince kas becerileri gerektiren hareketler yapar.

Yer bilinci: Parçaları modellerdeki ya da zihnindeki tasarıma uygun konumlandırarak bir bütün yaratması teşvik edilir.

NASIL OYNANIR?

Clicformers çocuğunuzun geliştirebileceği her türlü yapıyı hızlı ve ustaca oluşturmasını sağlayan, yapı-inşa konusunda beceri sahibi olmasını destekleyen bir STEM oyuncağıdır.

Çocuğunuz kutunun içinde yer alan modelleri inşa etmeye başlamadan önce:

 1. Kutudan çıkan materyallerle tanışabilir,
 2. Adlarını ve işlevlerini öğrenebilir,
 3. Tutucuları kullanarak blok birleştirme pratiği yapabilir,
 4. Basit şekiller yapabilir (örneğin üçgen),
 5. Ardından bu şekli eğip bükerek farklı şekillere dönüştürmeye çalışabilir (örneğin üçgenden kalbe, kalpten daire).

Bu alıştırmaların ardından modelleri inşa etmeye başlayabilirsiniz!

Ayrıca Clicformers ile modellere bakarak ya da çocuğunuzun özgün yaratımları ışığında arabalar, kamyonlar, vinçler, robotlar, şekiller, hayvanlar vs yapmak ve onları harekete geçirmek mümkün. Bu süreçte doğru düşünme yollarının açılması, çocuklar için yaratıcı ve mantıksal düşünme süreçlerini hızlandıracaktır. Örneğin, çocuğunuzdan bir kuş yapmasını isteyebilir, bu süreçte aşağıdaki soruları sorarak farklı düşünmesini tetikleyebilirsiniz:

 • Bir kuş yapmak için nelere ihtiyacımız var?
 • Kaç adet blok kullanmalıyız?
 • Bu blokları nerelerde kullanmayı planlıyorsun?
 • Blokları hangi materyal ile birleştirmek mantıklı olur? Neden?
 • Hareket ediyormuş gibi pozisyon vermek için bacaklarını nasıl konumlandırmalı?
 • Peki, ama bu at suyunu içmek için yalağa eğildiğinde dengede kalabilecek mi?
 • Dengede kalması için vücudunun hangi kısmına esneklik vermeli?

Çocuğunuzun hem bilişsel, hem ince motor, hem de sosyal becerilerini geliştiren Clicformers'ı aile boyu keşfetmeyi ve ortak yaratımlarınızın tadını çıkarmayı unutmayın!