Janod Crazy Sticks

Crazy Sticks Skill Game by Janod – Junior Edition

GELİŞİME KATKISI

Grup halinde oynanan ve stratejiye dayalı oyunlar çocukların sosyal ve düşünme becerilerini doğrudan etkiler. Grup halinde oynanması işbirliği yapma, sıra bekleme, saygılı olma gibi temel sosyal becerileri geliştirirken; stratejiye dayalı oluşu mantık yürütme, kritik düşünme, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi düşünme becerilerini destekler. Crazy Sticks bu iki gelişim alanını kapsayan ve özyönetim becerilerini destekleyen bir strateji oyunudur. Aynı zamanda çocukların ince kas gelişimini, el-göz koordinasyonunu ve denge algısını destekler; mekan ilişkileri ve yer bilinci üzerine pratik yaptırır.

Düşünme Becerileri:

Analiz: Halkayı düşürmemek için olasılıkları analiz eder.

Sentez: Yaptığı analizlerin sonucu doğrultusunda hamlelerini planlar.

Değerlendirme: Sentezlediği ölçütlere dayanarak yargılarda bulunur, hangi çubuğu çekeceğine karar verir ve hamle yapar.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Çubukları dikkatle yerinden çekerken ince kaslarını kullanır.

Yer bilinci: Çubukların birbirlerine göre konumunu değerlendirir, halkayı düşürmeden hamle yapmak üzere uygun yerdeki çubuğu çeker.

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: Grup halinde oynarken işbirliği yapma, diğer oyunculara saygılı olma, malzemeleri paylaşma, sırasını bekleme fırsatı bulur.

Grup halinde karar alma: Gerek duyduğunda yapacağı hamleye dair diğer oyunculardan fikir danışır, onları dinler, fikirleri tartışır.

Nasıl oynanır?

Crazy Sticks 2-6 oyuncu ile oynanır. Amaç; halkayı düşürmeden çubukları tek tek çekmektir.

Oyuna ilk önce kimin başlayacağı belirlenir ve oyuncular saat yönünde hamle yapar. Sırası gelen oyuncu bir çubuk çeker. Halka yere değene kadar oyun devam eder ve halkayı yere değdiren oyuncu oyunu kaybeder.

UNUTMAYIN: Önemli olan halkayı düşürmemek için doğru çubuğu çekmektir. Hangi çubuk çekilirse halka aşağı kaymaz? Her hamlede kullanılan strateji ve planlama büyük önem taşır.

Alternatif Oyun:

Çocuğunuz bu oyunun keyfine bireysel oynarken de varabilir.

Aynı biçimde çubuklar halkaya yerleştirilir ve oyuncu birer birer çubukları çekebilir. Halka yere değene kadar kaç çubuk topladığını sayabilir ve bu oyunu her oynadığında kendi rekorunu kırmaya çalışabilir!