Learning Resources Gears! Gears! Gears! Movin Monkey

Gears Movin Monkeys Building Set 103 Pieces LER9119 Gears Learning  Resources Gears

GELİŞİME KATKISI

‘STEM’ son yılların yükselen yaklaşımlarındandır. Okul öncesi dönemlerde STEM yaklaşımı ise çocuklara bu alanda geliştirilebilecek yetenekleri konusunda ışık tutmak ve bu kişisel keşifleri sayesinde geleceklerini şekillendirme fırsatı vermektir. Gears Gears Gears setleri de erken dönem STEM becerilerini kazandırmayı hedefleyen mühendislik ve inşa setleridir. Modeller örnek alınarak yapılan inşa seçeneklerinin yanı sıra, açık uçlu yaratımlara da fırsat vermektedir. Böylelikle çocuklara deneme-yanılma yöntemini, neden-sonuç ilişkilerini, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazandırmayı hedefler. Ayrıca karış – eşletir – kurgula anlayışıyla çocukların hayali düşünme ve yaratıcı yönlerini besler. Parçaları takma, çıkarma, çevirme gibi hareketler sayesinde de ince kas gelişimlerini destekler.  

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme ve uygulama: Materyallerin isimleri ve basit bir makinedeki işlevleri hakkında bilgi edinir. Edindiği bilgileri modellere bağlı kalarak ya da açık-uçlu makineler oluştururken kullanır.

Sentez: Modellere bağlı kalarak bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirir ya da açık-uçlu yapılar yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilik çıkarır.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları takma, çıkarma, çevirme gibi hareketler sayesinde ince kas gelişimleri desteklenir.

Yer bilinci: Parçaların birbirine göre konumunu takip ederek bütüne ulaşır.

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: Bir yetişkinle ya da akranıyla çalışırken işbirliği yapması, saygılı olması ve malzemeleri paylaşması beklenir.

Nasıl oynanır?

  • Gears Movin’ Monkey Playset, STEM yaklaşımını desteklemek üzere kurgulanmış farklı oyun parkı inşası için modelleri içeren bir settir.
  • Çocuklar bu modelleri tamamlarken ve modelleri çalıştırırken bir yetişkin yardımına ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle özellikle ilk modelde destek olmanız önerilir.
  • Öncelikle parçaları teker teker tanıyarak ve işlevleri üstüne sohbet ederek işe koyulabilirsiniz: Dişliler, birleştirici parçalar, maymunlar, dallar ve dahası...
  • Modelleri tamamladıktan sonra, çocuklar materyallerin işlevlerini daha da iyi kavrayacak ve kendi modellerini yaratabilecek duruma geleceklerdir.

Dolayısıyla sıradaki iş, küçük mühendislere yaratımları için fırsat vermekte :)