Hape Bean Tossing

GELİŞİME KATKISI

Hedef oyunları temelde el-göz koordinasyon çalışmalarıdır. Bünyesinde uzaklık algısı, denge, manipülasyon, beden koordinasyonu gibi kavram ve becerileri barındırır. Yani büyük kas becerilerini geliştirmeyi ve temel bazı matematiksel beceriler kazandırmayı hedefler

Özyönetim Becerileri:

Büyük kas becerileri: Fasülye torbalarını atarken dengelerini kurmalarına, koordinasyonlarını bulmalarına ve ayaklarını doğru yerleştirmelerine destek olur. 

İnce kas becerileri: Her atış sırasında fasülye torbalarını tutarak ince kas becerilerini geliştirir.

Yer bilinci: Hedef tahtasına göre konumunu ve uzaklığını ayarlayarak yer bilincini geliştirir.

Düşünme Becerileri:

Uygulama: Başlangıç düzeyindeki matematik becerileri üzerine bilgilerini test ederek, alıştırma yapar.

Değerlendirme: En yüksek sayıyı yakalayacak şekilde fasülye torbasını hedefe atabilmek için değerlendirme yapması ve kararlar vermesi desteklenir.

Nasıl oynanır?

Çocuğunuzla beraber kutuyu açın. İçinden çıkan hedef tahtasını ve fasülye torbalarını inceleyin. Hedef tahtasında yazan rakamlar üzerine sohbet edin.

Örnek oynama şekilleri:

- Herhangi bir renk ya da rakam belirlemeden sadece delikleri tutturmayı deneyebilirsiniz.

- Fasülye torbalarını en yüksek puanı yakalayacak şekilde atmaya çalışabilirsiniz.  

- Fasülye torbalarını kendi rengindeki hedefe atmaya çalışabilirsiniz.

 Eğer doğru hedef tutturulamazsa fasülye torbası geri alınabilir, sıra diğer oyuncuya geçebilir. Eğer doğru hedef tutturulursa hanenize puan yazabilir, 1 atma hakkı daha kazanabilir ya da attığınız fasülye poşetlerini oyun sonunda sayarak en çok/en az kimin hedefi tutturduğuna bakabilirsiniz.

Unutmayın! Önemli olan kazanmak değil, eğlenmek :)

NOT: Fasülye torbalarını, hedef tahtasını koyduğunuz yerden yaklaşık 1 boy kadar uzaktan atınız.