Lego Education Large Farm Set

BrickLink - Set 45007-1 : Lego Large Farm [Educational & Dacta:Duplo] -  BrickLink Reference Catalog

GELİŞİME KATKISI

Çevreyi tanıma, dünyayı algılama ve anlama, doğum itibariyle başlayan yetilerdir. Erken çocukluk dönemi boyunca da farklılıkları görme ve saygı duyma becerileri ile ivme kazanarak devam eder. İlerleyen yaşlarda dünyaya dair algılarımızın, kabullerimizin ve tutumlarımızın çoğu bu dönemlerdeki kazanımlarımıza dayanır. Bu dönemde çocuklar, çevrelerindeki canlılarla ilgili bolca soru sormanın yanında, henüz hiç görmedikleri yaşam alanları ve canlılara karşı da merak duyarlar. Bu merak duygularını gidermenin ve yaşamı beraber paylaştıkları canlıları sevmeyi, saymayı öğretmenin en doğal yollarından birisi de oyunlardır.  Lego Farm Set bu ilkelerden yola çıkarak, çocuklara en yakın yaşam alanını –çiftliği keşfetme fırsatı veriyor. Gündelik hayatta sık görme şansları olmayan çiftlik hayvanlarına yaşam alanları kurarken, hayatta kalmaları için gereken ihtiyaçlarına ve birbirlerinden ne gibi farkları olduklarına odaklanmalarını sağlıyor. Çocuklar kendi benzersiz çiftliklerini yaratırken, oluşturdukları hikayelerle hayal güçlerini hayata geçirme şansı yakalayacaklar. Farm Set ayrıca, gruplama ve sıralama çalışmaları ile erken matematik becerilerini kazandırmayı hedefliyor.

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme: Oyundaki materyaller, hayvanlar ve yaşam biçimleri hakkında bilgi edinir.

Analiz: Hayvanların yaşam alanlarını oluşturmak için farklı ihtiyaçları analiz eder.

Değerlendirme: Sentezlediği ölçütlere dayanarak yargılarda bulunur, hangi hayvan için nasıl bir yaşam alanı sağlaması gerektiğine dair kararlar verir.

Özyönetim Becerileri:

İnce Kas Becerileri: Parçaları takıp çıkarırken, oyundaki basit makineleri kullanırken ince kas becerileri gösterir.

Davranış koşulları: Dünyayı diğer canlılarla paylaşmanın önemini ve saygıyla yaşamanın gerekliliği keşfeder.

Organizasyon: Oyunu etkin biçimde planlaması ve yürütmesi beklenir.

İletişim Becerileri:

Konuşma ve sözel olmayan iletişim: Bir kurgu yaratarak oyunu şekillendirmesi ve karakterleri konuşturması kendini rahat ifade edebilme, neden-sonuç ilişkisi kurma ve görsel materyalleri yorumlama becerilerine olumlu katkıda bulunur.

Nasıl oynanır?

Bu set ile çocuklarınızı çiftlik dünyası ile tanıştırabilirsiniz. Bu dünyaya aşağıdaki sorulara cevap arayarak ilk adımı atabilirsiniz!

Tavuk, at, koyun vb. hayvanlar ile aileleri nerelerde yaşar?
Bu hayvanların hayatta kalmak için nelere ihtiyacı var?
Çiftlik hayvanlarının birbirlerinden ve bizden ne farkları var? Peki ya benzerlikleri neler?

Kamyon ve traktör gibi araçlar çiftlikte ne işe yarar? Taşıma kayışı ve vinçi ne için kullanabiliriz?

Samanlığı kim temizleyecek? Atları sen gezdirmek ister misin?

Alternatif Oyun 1 – Çiftlikte yaşam

Çiftlikte yaşayan tüm canlıların bir eve ihtiyacı var! Çocuğunuzdan çiftlikte yaşayan insanlar ve hayvanlar için evler inşa etmesini isteyebilirsiniz. Böylelikle, hangi hayvanların birlikte barış içinde yaşayabilecekleri ve nedenleri üzerine sohbet edebilirsiniz. Her bir hayvan için şu soruları sorabilirsiniz: Ne yer? Yaşamak için ne kadar alana ihtiyacı var? Doğal hayatta nasıl bir habitatta yaşıyor olabilir? Peki bu yaşam alanını en iyi nasıl şekillendirebiliriz?

Bunu yaparken çiftlikte yaşayan insanların hayatları ve görevleri üzerine sohbet edebilir; bu görevleri yerine getirirken kullandıkları araçları tanıyabilirsiniz. Çiftlikte yaşayan insanlarla ilgili bir hikayeler kurgulamasını isteyebilir, hayvan bakımı, ekin sulama ve ahır temizliği gibi farklı görevleri canlandırmasına teşvik edebilirsiniz.

Bu aktivitelerle çocuğunuz; empati kuracak, hayvanların ihtiyaçlarını sorgulayacak, benzerlik ve farklılık üzerinde çalışacak.

Alternatif Oyun 2 – Hasat günü!

Hasat günü geldiğinde hasatı işlenmek üzere çiftliğin yukarısına taşımak lazım! Çocuğunuzdan hasatı yukarıya taşımak üzere bir düzenek inşa etmesini isteyebilirsiniz (taşıma bandı, merdiven, kasnak gibi). Sonrasında hasat gününü hikayeleştirmesini isteyebilirsiniz.

Alternatif Oyun 3 – Bir çiftlik hikayesi!

Bir çiftlik öyküsü okuyup sonrasında çocuğunuzdan bu hikayeyi Lego’lar ile görselleştirmesini isteyebilirsiniz.

Alternatif Oyun 4 – Çiftlik hayvanları

Farm Set figürlerini kullanarak bu hayvanların karakteristik özellikleri hakkında sohbet edebilirsiniz: renkleri, boyutları, ayak sayıları, ne gibi yemekler yedikleri gibi... Aynı karakteristik özellikleri paylaşan hayvanları gruplayabilirsiniz (örneğin; memeliler). Biraz daha zorlayarak birden fazla aynı karakteristik özelliği paylaşan hayvanları gruplayabilirsiniz. (örneğin; 4 bacaklılar ve memeliler). Her kategoriyi isimlendirmesini isteyebilir ve beraber birer poster hazırlayabilirsiniz. (örneğin; beyazlar ya da desenli olanlar gibi). Bu posterlerde onlara ortak birer yaşam alanı (kümes, ahır, kulübe vb...) kurabilirsiniz.

Alternatif Oyun 5 – Çiftlik saklambacı!

Hayvanlardan birini çiftlikte bir yere saklayıp diğer oyuncunun onun bulmasını sağlayabilirsiniz!