Lego Duplo Amusement Park

GELİŞİME KATKISI

Küçük yaştan itibaren çocuklar, çevrelerinde olanlardan; gördüklerinden, duyduklarından, kokladıklarından, dokunduklarından ve tattıklarından öğrenirler. Bu deneyimleri özümsemek ve dünyayı anlamlandırabilmek için hayali oyunlara ihtiyaçları vardır. Amusement park set, arkadaşlık, duygu ve topluluk kavramlarını tanıdıkları bir ortamda keşfedebilecekleri bir oyun deneyimi sunar. Ayrıca oyun alanı güvenliği gibi önemli konuları konuşmak için ideal bir fırsat yaratır.

Düşünme Becerileri:

Kavrama ve uygulama: Farklı parçaları birbirine geçirerek modelden figür oluşturmayı kavrar.

İletişim Becerileri:

Konuşma ve sözel olmayan iletişim: Bir kurgu yaratarak oyunu şekillendirmesi ve karakterleri konuşturması kendini rahat ifade edebilme, neden-sonuç ilişkisi kurma ve görsel materyalleri yorumlama becerilerine olumlu katkıda bulunur.

Sunma: -mış gibi yaparak gözlemlerini ve deneyimlerini aktarır.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları birbirine geçirme, takıp çıkarma sürecinde ince kas becerilerini kullanır.

Yer bilinci: Bütünü oluştururken, parçaların birbirine göre konumu ve sırası hakkında farkındalık gösterir. 

Organizasyon: Oyunu etkin biçimde planlar ve kurgular; temaya uygun bir şekilde yürütür.

NASIL OYNANIR?

Kutuyu çocuğunuzla birlikte açarak setteki karakterler ve aksesuarlar üzerine sohbet edin. Oyun sırasında çocuğunuzla araç ve gereçleri tanıması, farklı karakterleri anlaması için sohbete devam ederek ve çeşitli örnekler geliştirerek hikâyeler oluşturmasına yardımcı olun.

Lego Amusement Park ile farklı park alanları inşa edin. İnşa ettiğiniz parkı daha önce bulunduğu parklarla karşılaştırarak sohbetler geliştirebilirsiniz.

Karakterleri konuştururken farklı sesler kullanmasını teşvik ederseniz, çocuklarınızın dil gelişimlerine de katkı sağlamış olursunuz.

Diğer Lego setleriyle de birleştirerek yepyeni farklı oyunlar yaratabilirsiniz!
İyi eğlenceler!