Playmobil City Gym

GELİŞİME KATKISI

Hayali/-mış gibi oyunlar, çocukların yaratıcılığını destekler ve güçlendirir. İnsanların hayatlarında en geniş hayal gücüne eriştikleri dönem olan erken çocukluk döneminde desteklenen yaratıcılık, onlara bir ömür boyu hizmet eder. Yaratıcılık gelişimi ile problemlere yeni çözümler geliştirme becerisi de paralel olarak ilerler. Hayali oyunlar kurgulamak, çocuklara aynı zamanda kendi hayatlarını da tasarlama yeteneği kazandırır.

İletişim Becerileri

Dinleme: Grup halinde oynamaları halinde oyun arkadaşının kurguladığı hikâyeyi dinler.

Konuşma: Oyun içinde canlandırdığı karaktere plan bütünlüğü içinde anlam katarak konuşur.

Sunma: Yarattığı oyun çerçevesinde fikirlerini sunarak oynar.

Sosyal Beceriler

Grup halinde karar alma: Grup halinde oynamaları halinde oyun arkadaşı ile karar alarak kurguyu oluşturur.

Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Kimi zaman lider, kimi zaman takip eden pozisyonunda kalır. Kurgu içinde hangi davranışın uygun olduğunu anlayarak, bu doğrultuda hareket eder.

İşbirliği yapma: Karakter dağılımı, kurgunun oluşumu, karakterlerin öyküleri gibi konularda oyun arkadaşıyla işbirliği halinde davranır.

Özyönetim Becerileri

İnce kas becerileri: Karakterler, bayraklar, platformlar gibi küçük objeleri takar, çıkarır, kavrar.

Organizasyon: Oyunu etkin biçimde planlayıp ve yürütmesi beklenir.

Nasıl oynanır?

Oyuna başlamadan önce, çocuğunuzla beraber spor merkezi setini ve seti oluşturan parçaları teker teker inceleyin.

Bir yandan parçaları konumlarken bir yandan da bu malzemelerin neler olabileceği, ne işe yarayabileceği, adları ve özellikleri gibi konularda sohbet edin.

Gerekli konumlamaları yaptıktan sonra çocuğunuzun kurguyu başlatmasına ve oyunu yapılandırmasına fırsat verin ve bu hayali oyunun birlikte keyfini çıkarın.