Lego Education Steam Park

steam park lego education Cheaper Than Retail Price> Buy Clothing, Accessories and lifestyle products for women & men -

GELİŞİME KATKISI

STEAM Park sebep-sonuç ilişkisi kurma, gözlem yapma, problem çözme gibi bilişsel becerilerle, rol yapma ve hayal gücü gelişimi gibi alanları besler. Ayrıca dil gelişimi (sözel ifade becerileri), sosyal gelişim (iş birliği yapma) ve ince kas motor becerilerini (tutma, takma, çıkarma) desteklemeyi de hedefler.

Erken yaşta bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konseptlerini kalıcı şekilde öğrenmenin en etkili yolu disiplinler arası STEAM (Science; Technology; Engineering; Art; Mathematics) yaklaşımıdır. STEAM’de amaç; her çocuğun doğal merakını ve yaratıcılığını geliştirerek; STEAM ve sanat dünyasını yaratıcı yollarla keşfetmesini sağlamaktır. Lego Education STEAM Park da tamamen bu denklem üzerine kurgulanmış bir oyuncaktır.

PYP DİSİPLİNLERÜSTÜ BECERİLERE KATKISI

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme ve kavrama: Belirli STEAM kavramları üzerine bilgiler ve düşünceler edinir; çark çevirme, hedef atma, yol kurma gibi inşalarda kavradığı bilgileri kullanır.

Uygulama: Edindiği bilgileri sebep-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme gibi becerilerle birleştirerek uygular.

Sentez: Bir bütün yaratmak üzere modellere uygun yapılar inşa eder ya da hayal gücünü kullanarak özgün bütünler oluşturur, tasarlar, geliştirir.

İletişim Becerileri:

Sözel olmayan iletişim: Modelleri anlamlandırarak okuması ve uygulaması, oyunda yer alan simgeleri yorumlaması ve kullanması teşvik edilir.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları takıp çıkarırken, çevirirken, basınç ve kuvvet uygularken ince kas sistemlerini duyarlılıkla kullanır.

Yer bilinci: Modellere uymak ya da zihnindeki tasarımı yaratmak için parçaların birbirine göre konumunu duyarlılıkla takip eder.

Nasıl oynanır?

STEAM Park parçalarını bir örtünün üstüne dökerek başlayabilirsiniz. Çocuğunuzla beraber aynı türdeki (legolar, çarklar, makaralar, figürler vb.) parçaları gruplayabilirsiniz. Böylece çocuğunuz, gruplama çalışması yapmış ve parçaları birleştirirken daha rahat görme şansı yakalamış olur.

STEAM Park’ta amaç 16 farklı kartta yer alan karnaval alanlarını ya da kendi özgün inşaları tamamlayarak çocuğunuzun STEAM becerilerini geliştirmektir. Bunun için eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi güçlendiren sorular sormayı ihmal etmeyin. Örneğin;

 • Sence bu tahterevalliye kaç kişi binebilir?
 • Ortadaki çarkı çıkartırsam ne değişir?
 • Bu çarklar nasıl dönüyor dersin?
 • Yokuş aşağı hangi araç daha hızlı gider? Neden?

Elbette ki; bu soruları didaktik şekilde sorup cevap beklemektense deneyimleyerek öğrenmek çok daha kıymetli J Örneğin; ‘Sence atlıkarınca nasıl dönüyor?’ gibi bir soru sorup, beraberinde atlı karıncayı kurabilir, nasıl işlediğini deneyimleyerek görebilir ve sohbet edebilirsiniz. 

Ayrıca oyun sürecinde çocuğunuzun aşağıdaki deneyimleri yaşamasına şahit olmayı unutmayın!

 • Denemeler yaparak bir sonuca varmaya çalışmasına,
 • Araştırma yapmasına,
 • Denge, hareket ve kuvvet üzerine çalışmasına,
 • Hayal gücünü kullanmasına,
 • Yaratıcı problem çözme yolları geliştirmesine,
 • Çarkların ve makaraların işleyiş biçimini keşfetmesine,
 • Olasılıkları ve varsayımları düşünmesine,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurmasına,
 • Tahminde bulunmasına,
 • Azmetmesi ve inatla denemesine, başarması ve özgüven geliştirmesine,
 • İşbirliği içinde çalışmasına,
 • Tekerlekli sandalye kullanan bir çocuğun da farklı olmadığını görerek empati kurmasına,
 • Sözcük dağarcığını geliştirmesine,
 • -mış gibi yaparak kurgular oluşturmasına,
 • ve en önemlisi eğlenmesine.

Bırakın çocuklar denesin, yanılsın, yine denesin yine yanılsın ve nihayet doğru yolu bularak kalıcı öğrenmeyi sağlasın!