Thinkfun Rush Hour

GELİŞİME KATKISI

Japonların çalışkanlığının erken çocukluk döneminde oynadıkları oyunlara bağlayan araştırmalar olduğunu biliyor muydunuz? Araştırmalar Japonya’da erken çocukluk döneminden itibaren zeka ve mantık oyunları ile buluşulmasının, daha verimli çalışabilen ve daha etkili düşünebilen bir toplum olmalarında etkili olduğunu göstermiş.

Zeka ve mantık oyunları sayesinde çocukların beyninin yüksek performans göstermesi mümkündür. Karar alma mekanizmaları kuvvetlenir. Think Fun Rush Hour Jr. da bu bilinçle planlanmış, zihin geliştirici, tek kişilik bir mantık oyunudur. Dondurma kamyonu için yol açmaya çalışırken çocukların konsantrasyon, mantık kurma, problem çözme ve planlama becerileri gelişecek; uzamsal, mekansal ve görsel algıları güçlenecek.

Düşünme Becerileri:

Kavrama ve uygulama: Materyallerin ve oyunun mantığını kavrar. Kavradığı bilgiler ışığında, trafiğe takılan dondurma kamyonu için yol açmaya çalışır.

Analiz: Model kartlarında verilen dizime göre araçları ızgara sistemine (grid sisteme) yerleştirir ve trafiğe takılan dondurma kamyonu için nasıl yol açabileceğini analiz eder.

Değerlendirme: Dondurma kamyonuna nasıl yol açabileceğine dair yargılarda bulunur, karar verir ve yanlış kaydırdığı araba ya da kamyonun konumunu değerlendirerek yeniden konumlar.

Özyönetim Becerileri:

Yer bilinci: Model kartlarına göre araba ve kamyonların konumlarını ayarlar, dondurma kamyonunu trafikten çıkaracak şekilde diğer araçları konumlandırır. Böylelikle; yer bilinci, görsel ve uzamsal algısı güçlenir.

Organizasyon: Dondurma kamyonunu trafikten çıkarmak üzere oyun kurar ve bu bireysel oyunu yönetme fırsatı bulur.

Nasıl oynanır?

Dondurmalar erimeden, dondurma kamyonunu sıkışık trafikten kurtarın!

Rush Hour Jr., zihin geliştirici tek kişilik bir mantık oyunudur. Ancak sizlerin de büyük bir keyifle oynayacağı bu oyunu, tüm aile bireyleri olarak sırasıyla deneyebilirsiniz.

Sette; 1 adet ızgara sistemi (grid sistem),  1 adet dondurma kamyonu ve trafiğe sebep olan 15 adet renkli araba ve kamyon bulunmaktadır. Model kartlarında ise; basitten zora 4 farklı seviyede 40 adet görev ve bu görevlerin çözümlerini içeren kart mevcuttur. Başlangıç seviyesi dondurma külahıyla, ileri seviyedeki kartlar ise cup dondurma resmiyle ifade edilmektedir.

Çocuğunuz, dondurma tezgahını trafikten kurtarmaya hazır ise artık oyuna başlama zamanı…

1. Model kartından en basit seviyede bir görev seçilir. Kartta gösterildiği şekilde araba/kamyonlar ızgara sistemine (grid sistem) yerleştirilir. Birebir eş araba/kamyonun, birebir aynı yere konumlanması büyük önem taşır!
2. Sıra trafikte sıkışan dondurma kamyonunun yolunu açmakta! Önüne engel olan diğer araba ve kamyonları aşağı ya da yukarı kaydırarak, trafik açılmaya çalışılır.
3. Eğer doğru planlama yapılıp mantık yürütülürse; trafik açılır ve dondurma kamyonu, dondurmalar erimeden, ızgara sisteminden (grid sistem) çıkarak yoluna devam eder.

 

4. Çözüm yolları, kartlarda sunulmaktadır. Zorluk dereceleri farklı olan kartlar farklı çözüm yolları ve git gide zorlaşan bulmacalar sunmaktadır.