Lego Education Wild Animals Set

moritoys - Anasayfa

GELİŞİME KATKISI

Çevreyi tanıma, dünyayı algılama ve anlama yetileri doğum itibariyle başlayıp, erken çocukluk dönemi boyunca da farklılıkları görme ve saygı duyma becerileri ile ivme alarak devam eder. İlerleyen yaşlarda dünyaya dair algılarımızın, kabullerimizin ve tutumlarımızın çoğu bu dönemlerdeki kazanımlarımıza dayanır. Lego Education Wild Animals Set çocuklara yepyeni bir dünyayı keşfetme fırsatı veriyor. Gündelik hayatta görme şansları olmayan vahşi hayvanlara yaşam alanları kurarken, hayatta kalmaları için gereken ihtiyaçları keşfedecek, türleri birbirinden ayıran özellikler üzerine sohbetler edecekler. Ayrıca, gruplama ve sıralama çalışmaları ile de erken matematik becerilerini geliştirecekler.

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme: Oyundaki materyaller ve hayvanlar hakkında bilgi edinir.

Kavrama: Malzemelerin anlamını yakalar, hayvanların özelliklerini kavrar, öğrendiklerini oyuna iletir ve farklı şekillerde oynamak üzere yorumlar.

Analiz: Hayvanların yaşam alanlarını oluşturmak için ihtiyaçları analiz eder.

Değerlendirme: Sentezlediği ölçütlere dayanarak yargılarda bulunur, hangi hayvan için nasıl bir yaşam alanı sağlaması gerektiğine dair kararlar verir.

Özyönetim Becerileri:

İnce Kas Becerileri: Parçaları takıp çıkarırken ince kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri gösterir.

Davranış koşulları: Dünyayı diğer canlılarla paylaşmanın önemini ve saygıyla yaşamanın gerekliliği keşfeder

Nasıl oynanır?

Gündelik hayatta görme şansımız olmayan vahşi hayvanlar ve aileleri nerelerde yaşarlar?

Nasıl beslenirler?

Bu hayvanların hayatta kalmak için nelere ihtiyacı vardır?

Nasıl bir habitata sahiptirler?

Bu hayvanlar Türkiye’de yaşayabilir mi? Neden?

Birbirlerinden ve bizden ne farkları vardır?

Lego Education - Wild Animals ile tüm bu sorulara ve daha fazlasına cevap arayabilir, sınırsız ölçüde oyun yaratabilirsiniz:

Alternatif Oyun 1:

Wild Animals figürlerini kullanarak bu hayvanların karakteristik özellikleri hakkında bir sohbet başlatabilirsiniz: Renkleri, boyutları, ayak sayıları, ne gibi yemekler yedikleri vb... Aynı karakteristik özellikleri paylaşan hayvanları gruplayabilirsiniz (örneğin; 4 bacaklılar gibi). Biraz daha zorlayarak birden fazla aynı karakteristik özelliği paylaşan hayvanları gruplayabilirsiniz (örneğin; 4 bacaklılar ve et yiyenler gibi). Her kategoriyi isimlendirmesini isteyebilir ve beraber birer poster hazırlayabilirsiniz. (örneğin; turuncular ya da desenli olanlar gibi). Postere çizim yapmasını ya da fotoğraflarını çekerek yapıştırmasını isteyebilirsiniz. Bu posterlerde onlara ortak birer yaşam alanı (orman, savannah, gibi) kurabilirsiniz.

Bu aktivitelerle çocuğunuz; kıyaslama ve karşılaştırma yapacak, gruplandıracak ve hayvanların karakteristik özelliklerine dair anlayış geliştirecekler.

Alternatif Oyun 2:

Hep birlikte bir habitat yaratabilirsiniz. Böylelikle, hangi hayvanların birlikte barış içinde yaşayabilecekleri ve nedenleri üzerine sohbet edebilirsiniz. Her bir hayvan için şu soruları sorabilirsiniz: Ne yer? Yaşamak için ne kadar alana ihtiyacı vardır? Doğal hayatta nasıl bir habitatta yaşıyor olabilir? Peki bu yaşam alanını en iyi nasıl şekillendirebiliriz? Buradan hareketle aile ve akrabalık ilişkileri hakkında sohbet edebilirsiniz. İnsanlara benzeyen (kaplanlar aileleriyle yaşıyor) ve farklı olan (kaplanlar avlanıyor) özelliklerini tespit edebilirsiniz. Bu aktivitelerle çocuğunuz hayvanların ihtiyaçlarını keşfedecek, nasıl bilgiye ulaşabileceğini öğrenecek.

Alternatif Oyun 3:

Özel olarak dizayn edilmiş hipopotam ve timsahın ağızlarını açıp kapatabilir, böylelikle kimi hayvanların ağız yapısını öğrenme şansı yaratabilirsiniz. Her bir hayvan için nasıl yemek yediklerini düşünebilir, hep birlikte ağızlarını nasıl hareket ettirdiklerini taklit edebilirsiniz. Böylelikle, ağız hareketleri ve tükettiği besinler arasında bağ kurabilirsiniz. Taklit etmeyi severseniz sonrasında yürüyüşlerinin taklitlerini de yapabilirsiniz J. Ayrıca yürüyüş şekilleriyle de yaşam alanları arasındaki bağlantıyı sağlaması için sorular yönlendirebilirsiniz.  Bu aktiviteler ayrıca çocuğunuzun empati ve taklit yeteneğini güçlendirecektir.