Grimm's Anomite Snail

grimms ammonite snail moritoys ile ilgili görsel sonucuGELİŞİME KATKISI

Yap-boz oyunları başta hayal gücü ve yaratıcılık becerileri olmak üzere pek çok farklı gelişimsel alanı destekler. Karar verme, planlama ve odaklanma gibi zihinsel işlev gerektiren eylemlere olumlu katkıda bulunur. Ayrıca erken çocukluk döneminde ince motor becerilerini besler ve görsel algıyı destekler. Amonite Snail, tüm bu bileşenleri barındırmanın yanında sağ-sol beyni uyum içinde çalıştırması ve zekâ gelişimine katkısı ile de önemli bir oyuncaktır. Konsantrasyon çalışmalarında başta gelen yap-boz oyunları için şahane bir örnek olan Amonite Snail, çocukların matematiksel becerilerini de destekler. 23 parçalı yap-boz ile çocuklar sınırsız sayıda farklı yapı, şekil, alan, cisim - kısaca yaratıcılıkları hangi yolu açarsa- inşa edebilecekler.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları üst üste ve yan yana dizerken tutma, koyma, denge sağlama gibi ince kas becerileri gerektiren hareketler yapar.

Yer bilinci: Parçaları zihnindeki tasarıma uygun konumlandırarak bir bütün yaratması teşvik edilir.

Düşünme Becerileri:

Kavrama: Parçaların şekil, renk ve boyutlarını kavrar. Parçaları bir araya getirerek bir bütün yaratmayı anlamlandırır.

Uygulama: Parçaları bir araya getirerek zihnindeki tasarıma uygun konumlarda yerleştirir.

Analiz: Birbirinden farklı tasarımları nasıl yaratabileceğini analiz eder.

Sentez: Zihnindeki tasarım bütününü yaratmak üzere parçaları konumlandırır, yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Nasıl oynanır?

 Grimms Amonite Snail parçalarının çerçeve içindeki konumunu çocuğunuzla beraber inceleyin.

Parçaların şekil ve büyüklükleri arasında farkı gözlemlemesine ve diziliş mantığını kavramasına yardımcı olun.

Böylelikle yeniden yerleştirmek istediği zaman sıralamayı ve mantığını zihninde oturtmuş olacaktır.

Grimms Amonite Snail’ı yalnızca bir yap-boz oyunu olarak düşünmeyin.

Bir yaratıcılık serüveni ve matematiksel konsept oyunu olarak da değerlendirin.

Çocuğunuzun hayal gücü sınırınca – yani limitsiz – yaratım yapabileceği bu oyunda aşağıdaki örnekleri hayata geçirebilirsiniz:

Matematiksel Konseptler:

  • Parçaları çerçeveden çıkarmadan, ailecek kaç adet olduğunu tahmin edebilir, herkesin tahminini bir yere yazabilir ve çocuğunuz parçaları saydıktan sonra en yakın tahminde kimin bulunduğunu belirleyebilirsiniz.
  • Parçaları birer birer sayarak çerçeveden çıkarabilir, aynı biçimde geriye doğru sayarak yeniden yerleştirebilirsiniz.
  • Aynı renkte veya şekilde olanları gruplayabilir veya farklı sıralama / gruplama çalışmaları yapabilirsiniz.
  • Parçaları üst üste ve yan yana dizebilir, küçük plastik bir topla bu kuleleri devirmeye çalışabilir.

Sanatsal Konseptler:

  • Çerçevenin içinde ya da dışında kendi yarattığı mandalaları/desenleri oluşturabilir.
  • Çiçek, ağaç, kuş, insan gibi figürler yapabilir.
  • Geliştirdiği desenlerin resimlerini çizebilir.