B.Toys Bristle Block Spinaroos

GELİŞİME KATKISI

Erken çocukluk dönemi çocukların yaratıcılığının en üst düzeyde olduğu dönemlerdendir. Oynadıkları oyunlar onların hayal gücünü ve farklı düşünebilmelerini sağlarken; sosyal gelişimlerini ve özyönetim becerilerini de destekler. Sosyal becerilerini destekleyen oyunlar; çocukların oyunlarda aldıkları farklı rol ve sorumlukları kabul etmelerini ve grup içinde çeşitli görevler üstlenmelerini sağlarken; oyunu kurgulama süreci ile organizasyon yetilerini destekler. B.Toys Bristle Block Spinaroos, tüm bu gelişim alanlarını desteklerken, ayrıca açık-uçlu oyuna fırsat tanımasıyla da çocukların kendilerini özgün bir şekilde ifade etmesini sağlar; ince kas becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur.

PYP DİSİPLİNLERÜSTÜ BECERİLERE KATKISI

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları birbirine geçirme, takıp çıkarma, döndürüp çevirme sürecinde ince kas becerilerini kullanır.

Organizasyon: Aklında oluşturduğu temaya göre parçaları bir araya getirerek, oyunu etkin biçimde planlar ve yürütür.

Sosyal Beceriler:

Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Oyun sürecinde kimi zaman liderliği üstlenmesine, kimi zaman da takip eden rolünü almasına fırsatı verir.

İletişim Becerileri

Konuşma: Oyunu kurgulama ve süreci anlatma fırsatı verir. Kendini ifade etmesi için olanak sağlar.

Nasıl oynanır?

Bristle Block Spinaroos oyunu, bireysel veya grup halinde oynanabilir. Açık uçlu oyunu teşvik eden Bristle Block Spinaroos’un belirli bir kuralı yoktur. Parçaların birbirlerine geçiş mantığını ve dönebilen parçaların bu özelliğini çözümlemesine fırsat verin ve kalanını çocuğunuzun hayal gücüne bırakın. Onun kendi hikayesini/temasını üretmesini keyifle izleyin. Oyunun kurgusunu ve liderliğini çocuğunuza bırakın!

Alternatif Oyun 1:

Çocuğunuzla beraber, Bristle Block Spinaroos’un parçalarını renklerine ve şekillerine göre ayırarak, gruplayın. Bu sırada renklerin ve şekillerin neler olduğunu sorun. Gruplama yaptıktan sonra, hangi grubun daha fazla/daha az sayıda parçası olduğu üzerine sohbet edebilirsiniz.

Alternatif Oyun 2:

Çocuğunuzla beraber bir tema belirleyebilirsiniz. Örneğin; tatil; mutfak gibi. Ardından çocuğunuzla beraber tasarımlarınıza başlayabilirsiniz!  Oyuna farklı bir boyut kazandırmak için yalnızca bir rengi kullanarak temaya bağlı bir kurgu oluşturmasını da isteyebilirsiniz!

İyi eğlenceler!

bristle blocks spinaroos ile ilgili görsel sonucu