BRIO Cargo Railway Deluxe Set

 33097 Cargo Railway Deluxe Set | BRIO World Toy Train Sets

GELİŞİME KATKISI

Erken çocukluk dönemi boyunca çocukların el-göz koordinasyonları hızla gelişmeye devam eder. Bu süreçte doğru materyalleri sunmak gelişimleri açısından çok önemlidir. Böylelikle, küçük objeleri daha rahat kavrar, kullanır, takar, çıkarır ve genel anlamda ince kas becerileri gözle görülür şekilde ivme kazanır. BRIO tren seti, çocukların ince kas gelişimlerine yardımcı olmakla beraber, matematik becerilerini de destekler.  Yüksek-alçak, hızlı-yavaş kavramlarını tanıtır ve itme, çekme, kuvvet verme durumlarındaki hareketi gözlemleme olanağı verir. Ayrıca işbirliği ile yürütülebilen bir oyun olması sayesinde sosyal becerileri de destekler.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Küçük nesneleri toplama, dizme, takıp çıkarma becerilerini destekler.

Yer bilinci: Parçaların modeldeki ve birbirlerine göre konumu hakkında farkındalık sağlar.

Organizasyon: Modeli tamamlama sürecini etkin biçimde planlaması ve yürütmesine teşvik eder.

Sosyal Beceriler:

İş birliği yapma: İş birliği yaparak çalışma, paylaşma ve sıra bekleme gibi temel sosyal davranışlar konusunda pratik yapmasını sağlar.

Grup halinde karar alma: İş birliği yaptığı kişileri dinlemesi, fikirleri tartışması, soru sorması, fikir birliğine ulaşmaya çalışmasına destek olur.

Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Treni tamamlama sürecinde kimi zaman lider, kimi zaman takip eden olması beklenir.

Nasıl oynanır?

Kutuyu dıştan inceleyin. İçinden kaç parça çıkacağını çocuğunuzla beraber okuyun. Bu parçaların neler olabileceği üzerine konuşun ve kuracağınız oyunun kurgusu hakkında beraber sohbet etmeye başlayın.

Kutuyu açtıktan sonra parçaları teker teker sayın ve aynı amaca hizmet edenleri gruplayarak ayırın.

Modeli beraber inceleyin ve uygun birleştirmeleri yaparken doğru parçayı bulması için çocuğunuza zaman verin.

Sizlerin de son derece keyif alacağı tren yolu ile oynarken, paylaşmanın ve sıra beklemenin önemi hakkında sohbet etmeyi ihmal etmeyin.