Grimm's Creative Puzzle Crop Circle

GELİŞİME KATKISI

Yap-boz oyunları başta hayal gücü ve yaratıcılık becerileri olmak üzere pek çok farklı gelişimsel alanı destekler. Karar verme, planlama ve odaklanma gibi zihinsel işlev gerektiren eylemlere olumlu katkıda bulunur. Ayrıca erken çocukluk döneminde ince motor becerilerini besler ve görsel algıyı destekler. Crop Circle tüm bu bileşenleri barındırmanın yanında sağ-sol beyni uyum içinde çalıştırması ve zekâ gelişimine katkısı ile de önemli bir oyuncaktır. Konsantrasyon çalışmalarında başta gelen yap-boz oyunları için şahane bir örnek Crop Circle, çocukların matematiksel becerilerini de destekler. 25 parçalı yap-boz ile çocuklar sınırsız sayıda farklı yapı, şekil, alan, cisim - kısaca yaratıcılıkları hangi yolu açarsa- inşa edebilecekler.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları üst üste ve yan yana dizerken tutma, koyma, denge sağlama gibi ince kas becerileri gerektiren hareketler yapar.

Yer bilinci: Parçaları zihnindeki tasarıma uygun konumlandırarak bir bütün yaratması teşvik edilir.

Düşünme Becerileri:

Kavrama ve uygulama: Parçaların şekil, renk ve boyutlarını kavrar. Parçaları bir araya getirerek bir bütün yaratmayı anlamlandırır ve zihnindeki tasarımları uygular.

Analiz: Birbirinden farklı tasarımları nasıl yaratabileceğini analiz eder.

Sentez: Zihnindeki tasarım bütününü yaratmak üzere parçaları konumlandırır, yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Nasıl oynanır?

Grimms Creative Puzzle Crop Circle parçalarının çerçeve içindeki konumunu çocuğunuzla beraber inceleyin.

Parçaların derinlikleri arasındaki farkı gözlemlemesine ve diziliş mantığını kavramasına yardımcı olun. Böylelikle yeniden yerleştirmek istediği zaman sıralamayı ve mantığını zihninde oturtmuş olacaktır.

Grimms Creative Puzzle Crop Circle’ı yalnızca bir yap-boz oyunu olarak düşünmeyin. Bir yaratıcılık serüveni ve matematiksel konsept oyunu olarak da değerlendirin. Çocuğunuzun limitsiz yaratım yapabileceği bu oyunda aşağıdaki örnekleri hayata geçirebilirsiniz:

Matematiksel Konseptler:

 • Parçaları çerçeveden çıkarmadan, ailecek kaç adet olduğunu tahmin edebilir, herkesin tahminini bir yere yazabilir ve çocuğunuz parçaları saydıktan sonra en yakın tahminde kimin bulunduğunu belirleyebilirsiniz.
 • Parçaları birer birer sayarak çerçeveden çıkarabilir, aynı biçimde geriye doğru sayarak yeniden yerleştirebilirsiniz.
 • Aynı renkte, şekilde ya da derinlikte olanları gruplayabilir veya farklı sıralama / gruplama çalışmaları yapabilirsiniz.
 • Parçaları en fazla derinliği olandan en az derinliği olana doğru kule yaparak dizebilir ya da tam tersini uygulayabilirsiniz. En uzun kuleyi hangi metotla inşa ettiğini görmesi nedenlerini düşünmesi sağlanabilir.
 • Parçaları üst üste ve yan yana dizebilir, küçük plastik bir topla bu kuleleri devirmeye çalışabilir.
 • Farklı yay şeklindeki parçaları derinliklerine göre arka arkaya dizip bir köprü oluşturabilir ve altlarından bir bilye yuvarlamaya çalışabilir.
 • Labirentler kurabilir. Bu labirentlerden bilye gibi küçük topları yuvarlayabilir.

Sanatsal Konseptler:

 • Çerçevenin içinde ya da dışında kendi yarattığı mandalaları/desenleri oluşturabilir.
 • Bir park ve oyun alanı yaratmak için; yay şeklindeki parçaları ters çevirerek salıncak, tahterevalli yapabilir, oturma alanları kurabilir, kaydırak inşa edebilir.
 • Yay şeklindeki parçaları ters çevirerek kayık, bot, tekne gibi deniz araçlarına çevirebilir. Mavi bir örtüyü yere sererek de deniz efekti yaratabilir.
 • Oyun alanı, ev, bina, park gibi 3 boyutlu yapılar inşa edebilir
 • Küçük bebeklerine yaşam alanı kurabilir.
 • Küçük arabaları için tüneller, garajlar, yollar inşa edebilir.
 • Çiçek, ağaç, kuş, insan gibi figürler yapabilir.

Grimms Creative Puzzle Crop Circle 43265Grimms Creative Puzzle Crop Circle 43265