Decorate it Yourself

GELİŞİME KATKISI

Açık uçlu tak-çıkar oyunları başta hayal gücü ve yaratıcılık becerileri olmak üzere pek çok farklı gelişimsel alanı destekler. Karar verme, planlama ve odaklanma gibi zihinsel işlev gerektiren eylemlere olumlu katkıda bulunur. Ayrıca erken çocukluk döneminde ince motor becerilerini de destekler. Çocukların bayıldığı yapıştırmalar, el-göz koordinasyonuna destek veren harika bir motor aktivitesidir.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Yapıştırmaları kağıttan çıkarıp ahşap malzemelere yapıştırırken ince kas becerilerini geliştiren hareketler yapar. 

Yer bilinci: Parçaları zihnindeki tasarıma uygun konumlandırarak bir bütün yaratması teşvik edilir.

Düşünme Becerileri:

Kavrama: Parçaların şekil, renk ve boyutlarını kavrar. Parçaları bir araya getirerek bir bütün yaratmayı anlamlandırır. 

Uygulama: Parçaları bir araya getirerek zihnindeki tasarıma uygun konumlarda yerleştirir.

Analiz: Birbirinden farklı tasarımları nasıl yaratabileceğini analiz eder.

Sentez: Zihnindeki tasarım bütününü yaratmak üzere parçaları konumlandırır, yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

 

NASIL OYNANIR

Çocuğunuz 2 adet ahşap evi ve 4 adet peg bebeği, defalarca tekrar kullanabileceği yapıştırmaları kullanarak istediği gibi dekore edecek, harika hikayeler kurgulayacak, sınırsız yaratıcılığını saatlerce süren oyununa yansıtacak. 

Set sınırsız yaratıma imkan verecek şekilde açık uçlu olarak tasarlanmıştır. İlham olması için birkaç kombinasyonu aşağıda inceleyebilirsiniz.

DİKKAT: Yapıştırmalar ahşap parçalardan çıkarılarak kendi yapıştırma kağıtlarında korundukları takdirde 30 defaya kadar kullanılabilmektedir. Oyun sonrası yapıştırmaları geri yerine koymayı ihmal etmeyin!