Blue Orange Dr. Eureka

GELİŞİME KATKISI

Mantık oyunları; problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini desteklerken, konsantre olma ve dikkati toplama konusunda da yardımcı olurlar. Erken yaşlardan itibaren oynanmaya başlanan mantık oyunları sayesinde bu öğrenmeler daha kalıcı olacak şekilde desteklenir. Bir mantık oyunu olan Dr. Eureka tüm bu becerileri desteklerlen aynı zamanda çocukların analiz ve sentez  yapmalarını sağlar, görsel algıyı besler, ince motor becerilerini güçlendirir, düşünsel ve manipülatif olarak hız kazanmalarını sağlar. Ayrıca grup halinde oynama fırsatı vermesi ile de başkalarına saygı duyma ve birlikte karar verme gibi sosyal becerileri de destekler.

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme: Oynama şekli, kuralları ve materyalleri hakkında bilgi edinir.

Kavrama: Oynama şekli, kural ve malzemelerin anlamını yakalar, kavrar ve yorumlar.

Analiz: Formülleri doğru ve hızlı şekilde nasıl tamamlayabileceğini analiz eder.

Sentez: Formülleri doğru ve hızlı şekilde tamamlamak üzere zihninde tasarlar, molekülleri bir araya getirir ve fikir geliştirir.

Değerlendirme: Formülleri doğru ve hızlı şekilde tamamlamak üzere yargılarda bulunur, kararlar verir, en etkili yolları değerlendirir.

Diyalektik düşünce: Oyun ilerledikçe farklı yollar keşfeder ve aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısı geliştirmeye başlar.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Molekülleri düşürmemeye ve tüpten tüpe aktarmaya çalışırken ince kas sistemlerini duyarlılıkla kullanır.

Yer bilinci: Formülleri tamamlayabilmesi için molekülleri doğru konumlaması gerekir.

Zaman yönetimi: Belirli bir zamanlama olması durumunda ya da en hızlı şekilde formülleri tamamlamaya çalışırken zamanı etkin biçimde kullanması teşvik edilir.

İletişim Becerileri:

Görme: Görsel olarak verilen formülleri yorumlar, analiz eder, tecrübelerine dayalı olarak görseldeki formülleri doğru şekilde tamamlamaya gayret gösterir.

Dinleme: Ekip halinde çalışırken diğer oyuncuları/yönergeleri dinler.

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: Ekip halinde çalışırken işbirliği yapması, diğer oyunculara saygılı olması, malzemeleri paylaşması ve gerektiğinde  sırasını beklemesi teşvik edilir.

Grup halinde karar alma: Ekip halinde çalışırken diğer oyuncuları dinlemesi, fikirleri tartışması, soru sorması, fikir birliğine ulaşmaya çalışması ve ulaşması beklenir.

Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Ekip halinde çalışırken kimi zaman lider, kimi zama takip eden olmayı istemesi teşvik edilir.

NASIL OYNANIR?

Dr. Eureka’nın yardımınıza ihtiyacı var! Tüm test tüpleri ve moleküller birbirine karıştı!

Kartlardaki formüllerin en hızlı şekilde yeniden çözülmesi gerekiyor. Hemen formülleri çözmeye çalış ve yardıma başla! 

Dr.Eureka tek başına ya da 2-4 kişi arasında oynanabilir.

Oyuna başlarken her oyuncu 3 adet tüp alır. Her bir tüpün içinde de aynı renkten 2şer bilye yerleştirir - 2 mor, 2 kırmızı, 2 yeşil.

Ardından aşağıdaki oyunlardan dilediğinizi oynayabilir ya da kendi oyununuzu yaratabilirsiniz. İyi eğlenceler!

Temel oynama şekli:

Destenin içinden 1 kart seçilir. Kart herkesin görebileceği şekilde ortaya konur. 

Amaç karttaki dizilimi kendi tüplerine uygulamaktır. Ancak oyuncular bunu bilyelere dokunmadan ve hiçbirini düşürmeden yapmalıdır. Burada kullanılacak yöntem tamamen oyuncuya kalmıştır. :)

Bilyelere dokunan ya da düşüren oyuncu o tur için dışarıda kalır. Formülü ilk önce bitiren oyuncu turu kazanır ve formül kartını alır.

Bir sonraki formül kartına geçerken aşağıdaki yollardan istediğinizi kullanabilirsiniz:

  • Tüpleri oyunun başındaki şekline getirebilirsiniz: 2 mor, 2 kırmızı, 2 yeşil.

ya da;

  • Eski haline getirmeyi de oyunlaştırarak bilyelere dokunmadan baştaki düzeneğe getirebilirsiniz.

ya da;

  • Tüpteki son formulü hiç bozmadan bir sonraki karta geçiş yapabilirsiniz.

5 adet formül kartı toplayan oyuncu ‘Master Profesör’ ünvanını alır ve oyunu kazanır!

Alternatif Oynama Şekli 1:

Bu alternatifte; tüpler ters çevrildiğinde de doğru kabul edilir. Örneğin, yapılması gereken kombinasyonlardan biri üstte yeşil, altta mor bilyedir. Ama tüpünüzde üstte mor, altta yeşil durmaktadır.Böylelikle; tüpünüzü ters çevirdiğinizde de doğru kombinasyonu yakalamış sayılabilirsiniz.

Alternatif Oynama Şekli 2:

Bu alternatifte; formülü ilk önce bitiren oyuncu değil zamanında bitirebilen her oyuncu  turu kazanır. Bunun için oyuna başlamadan önce oyuncular arasında bir zaman belirleyin (örneğin; 2 dk) ve kronometrenizi o zamana ayarlayın. Zaman dolduğunda birbirinizin formüllerini kontrol edebilir ve doğruluğundan emin olabilirsiniz.

Alternatif Oynama Şekli 3:

Oyun ikişerli ekipler halinde oynanabilir. Oyuna başlamadan önce ekip arkadaşları olarak formülün nasıl doğru olarak tamamlanacağına beraber karar verirler ve tüpler ortaklaşa doğru sıradaki moleküllerle doldurulmaya çalışılır. İlk olarak formülleri doğru sıralayan ekip turu kazanır. Böylelikle çocuğunuza, grup halinde karar alma ve diğerlerine saygılı olma pratikleri yaptırabilirsiniz.

Alternatif Oynama Şekli 4:

Bu alternatifte oyuncular ikiyi bölünür: ekipteki bir oyuncu profesör, diğerleri de asistanı olacaktır. Lider kartı görmeyecek, Oyuna başlamadan önce oyuncular arasında bir zaman belirlenir (örneğin; 2 dk) ve kronometre ayarlanır. Asistanların görevi zaman tükenmeden profesörün  formülü tamamlamasına yardımcı olmaktır. Böylelikle çocuğunuza hem lider hem de takip eden olma şansı verebilir, dinleme becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.