Hape Flexistix

Hape Flexistix Eiffel Tower Kit

GELİŞİME KATKISI

Son dönemlerde popülerlik STEM yaklaşımının temelinde; problem çözme, mantık yürütme, bilimsel algı, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi pek çok beceriyi oyun ve deneyim yolu ile kazandırmak yatmakta. Bu yaklaşımla çocuklarda temel bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konseptlerini geliştirmenin yanında, dil ve okuma becerilerini de desteklemek mümkün. Flexistix de, tüm bu kazanımların üstüne kurgulanmış, çocuklara sınırsız yaratım fırsatı veren bir STEM oyuncağıdır.

PYP DİSİPLİNLERÜSTÜ BECERİLERE KATKISI

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme: Çubuk ve bağlantı aparatlarının nasıl kullanılacağına ve modellerin nasıl oluşturulacağına dair bilgi edinir.

Kavrama ve uygulama: Edindiği bilgileri pratik anlamda ya da yeni biçimler yaratacak şekilde kullanır.

Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirir, yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Araştırma Becerileri:

Gözlem yapma: İnşalarını yaparken deneme-yanılma yöntemini kullanır, doğru ve yanlış adımlarını gözlemler.

Planlama: Modele bakarak inşa yaparken ya da yeni tasarımlar oluştururken kendine özgü hareket tarzı geliştirir, ana hatları düşünür, çeşitli yollar dener.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları takıp çıkarırken, eğip bükerken ince kas sistemlerini duyarlılıkla kullanır.

Yer bilinci: Modellere uymak ya da zihnindeki tasarımı yaratmak için parçaların birbirine göre konumunu duyarlılıkla takip eder.

Nasıl oynanır?

Flexistix çocuk dostu dev boyutlu bambu çubuklardan oluşan bir STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) setidir. Kırmızı bağlantı aparatlarının esnek oluşu sayesinde her türlü şekil ve yapıyı inşa etmeye olanak sağlar.

Çocuğunuzun oyuna aşinalık kazanması için kutu içerisindeki modelleri inşa ederek başlayabilirsiniz. Modeli uygulamasında ona yardım ederseniz; görsel algı gelişimi, el-göz koordinasyonu, birebir eşleştirme, 3 boyut algısı gibi becerilerini geliştirirken ona eşlik etme şansı yakalamış olursunuz!

Kutuda paylaşılan modeli tamamladıktan sonra kendi özgün yapılarını inşa etmeye geçebilir. Silindir, topaç, roket gibi çeşit çeşit farklı modeli tasarlarken çocukların yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişecek.

İnşaata başlamadan önce çocuğunuzdan zihnindeki şekil/yapı/maddeyi çizmesini isteyebilir, beraber çizim üstünden adımları düşünebilir, bir plan oluşturabilirsiniz.

İnşa sürecinde çocuğunuza bu ve benzeri soruları yönelterek derinlemesine düşünmesine yardımcı olabilirsiniz: “Ne inşa etmek istersin?” “Sence onu nasıl inşa edebilirsin?” “Kaç katlı olacak?” “Kaç çubuk gerekir dersin?” “Üst üste mi, yan yana mı dizmeli?” gibi...

Tüm bu süreçlerde deneme – yanılma yöntemi de oldukça etkili olacaktır. Bırakın çocuklar denesin, yanılsın, yine denesin yine yanılsın ve nihayet doğru yolu bularak kalıcı öğrenmeyi sağlasın.

Elbette inşa süreci bitse de oyun bitmiyor! Aksine yeni başlıyor J Flexistix ile yarattığı roketi havalandırmak, topacını çevirmek isteyecek; hayal gücü ile yepyeni dünyalar yaratacak. Bu serüvende ona yol arkadaşı olun ve yolculuğun tadını beraber çıkarın. İyi eğlenceler.