Kapla 280

GELİŞİME KATKISI

Yapı-inşa oyunları belli bir düzen içerisinde ve amaç odaklıdır. Nesneler arasında yeni fiziksel bağlar kurma süreci yaratıcılıklarını geliştirmelerine, çocukların kendilerini yaratıcı bir biçimde ifade etmelerine olanak tanır. Açık uçlu materyaller birçok olasılık sunarak, değişik görüşlere ve olası çözümlere doğru ıraksak düşünmeyi geliştirmektedir. Kapla, bu yaratıcılık ve ıraksak düşünme temelleri üzerine kurulmuş, denge kurması ve farklı yerlere taşıması son derece kolay bir yapı-inşa materyalidir.

Düşünme Becerileri:

Kavrama: Parçaların dengede durma biçimlerini kavrar. Parçaları bir araya getirerek bir bütün yaratmayı anlamlandırır. Modele ya da zihnindeki tasarıma uygun tasarımlar hayata geçirir.

Analiz: Birbirinden farklı tasarımları nasıl yaratabileceğini analiz eder.

Sentez: Modellerdeki ya da zihnindeki tasarım bütününü yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları üst üste ve yan yana dizerken tutma, koyma, denge sağlama gibi hareketlerle kas gelişimini destekler.

Yer bilinci: Parçaları modellerde bulunana uygun ya da zihnindeki tasarıma göre konumlandırarak bir bütün yaratır.

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: İnşaları grup halinde kurgulaması halinde işbirliği yaparak çalışması, gerektiğinde sırasını beklemesi, diğer oyunculara saygılı olması, malzemeleri paylaşması beklenir.

Grup halinde karar alma: İnşaları grup halinde kurgulaması halinde hedef ve yollar kurgulanırken diğer oyuncuları dinlemesi, fikirleri tartışması, fikir birliğine ulaşmaya çalışması ve ulaşması beklenir.

Nasıl oynanır?

Kapla parçaları ile yapı-inşa oyunları oynamak oldukça kolay! Parçalar birbirlerine adeta mıknatıslı gibi tutunur ve hafif yapısı sayesinde yapılar dengede kalır.

Çocuklar, kutudan çıkan modellere bakarak ya da yaratıcı düşüncelerinin yardımıyla sınırsız modeller inşa edebilirler. Örneğin; hayvanlar, ulaşım araçları, yapılar, koltuk masa gibi ev eşyaları, köprüler, evler kuleler...

Modellere bakarak yapıları inşa ederken çocuklar modelleri en alttan en üste kadar adım adım takip etmelidir. Parmakları ile satır satır gerekli parçaları sayabilir, parçaları istenilen şekilde bir araya getirip bir üst sıraya geçebilirler. Herhangi bir konum hatasında ya da parça eksiğinde yapı istenilen dengede duramayabilir. Tüm bu elementler sayesinde çocuklar mantıksal düşünme, konsantrasyon ve sabır becerilerini geliştirir.

Hayal güçleri doğrultusunda özgün yapılar çıkarırken kendi zorluk seviyesini takip edecek ve test etme şansı yakalayacaklar.

Belki bir köprü kuracak, belki de kendi etrafına bir duvar örecek; bir çiftlik ya da su yolu yaratacak... Bu yaratım sürecinde her şekilde bilişsel becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanma fırsatı yakalayacaklar.

Kapla parçaları ile yapılacak her türlü çalışmayı grup halinde çalışarak yapmak da mümkün. Bu da çocukların işbirliği yapma, takım çalışması gibi sosyal becerilerini destekleyecek!

Farklı modeller ve bol ilham için QR kodu kameranıza okutmanız yeterli!

Kapla Planks Gallery I

 

Kapla Planks Gallery II