Lego Education Tubes Set

GELİŞİME KATKISI

Çocuklar bir şeylerin nasıl çalıştığını keşfetmeye bayılırlar. Özellikle erken çocukluk döneminde sıkça soru sormaları ve her türlü teknolojik aleti kurcalamaları bu keşif ve merak duygusundan ileri gelir. Bu bağlamda, 0-6 yaş dönemindeki çocuklara ‘küçük bilim insanları’ demek mümkündür.  Tıpkı bilim insanları gibi merak ve keşif duygusuyla dolu olmanın yanında 5N 1K (nerede, nasıl, ne zamandan, neden, ne ve kim) soruları da zihinlerinden ve dillerinden düşmez. Tubes Set, çocukların bu ihtiyacına hizmet etmek için tasarlanmış bir erken bilim setidir.

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme: Simetri - hedef gibi kavramlara ve deney yapmaya dair belirli bilgileri, düşünceleri, sözcükleri öğrenir.

Analiz: Bildikleri ile düşündükleri arasındaki farkı gözlemleme fırsatı bulur ve deneyler yaparak doğruyu analiz eder.

Sentez: Modellere bakarak ya da özgün biçimlerde bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirir, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Değerlendirme: Yaptığı deneylerin ölçütlerine dayanarak yargılarda bulunur ve bir sonraki adımı için kararlar alır.

Diyalektik düşünce: ‘Peki ya...’ düşüncesi ile aynı deneye birden fazla bakış açısıyla yaklaşması ve bu bakış açılarını uygulaması beklenir.

Araştırma Becerileri:

Soruları oluşturma: Deneye başlamadan önce öğrenmek istediği şeyi belirlemesi, düşünmesi ve konuya dair sorular sorması teşvik edilir.

Gözlem yapma: Yaptığı ya da yapacağı deneyle ilgili ayrıntıları yakalamak için duyularını (görme, dokunma) kullanması beklenir.

Planlama: Yapacağı deneye dair hareket tarzı geliştirmesi, ana hatları belirlemesi, gerekli bilgileri bulmak için farklı yollar geliştirmesi beklenir.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Tüpleri birbirine takma ve çıkarma hareketleri sırasında ince kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri gösterir.

Organizasyon: Deneyleri etkin biçimde planlayıp yürütür.

NASIL OYNANIR?

Tubes Setinin içerisinde birbirinden farklı deney modellerini içeren kartlar bulunmaktadır. Çocuğunuzla beraber bu kartları ve çıkan materyalleri inceleyin. Çocuğunuz ilk olarak hangi deneyi yapacağına karar verdiğinde görseldeki parçaları bularak bir kenara ayırması algısını dağıtmadan modeli tamamlamasına yardımcı olacaktır.

Ardından görsele uygun biçimde parçaları tek tek birleştirme zamanı! Çocukların yardımsız şekilde modelleri tamamlaması ve tüpleri takıp çıkarması gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Model tamamlandıktan sonra birlikte deneyi tamamlayın.

Tüm modelleri tamamladığında ya da kendisini hazır hissettiğinde, yaratıcılığını kullanarak zihnindeki deney/deneyleri planlamasını ve keşfetmesini destekleyin. Bu süreçte aşağıda yer alan yöntemleri denemek ve soruları sormak eğlenceyi ve öğrenmeyi arttıracaktır:

  • Deney tüplerinden belirli uzaklıktaki bir yere bir hedef (bir Lego olabilir) koyun. Tüplerden çıkan topun bu hedefi vurup vuramayacağı hakkında fikir paylaşın. Hedefi vurmak için neler yapmanız gerektiğini konuşun. Tüplerin konumunu, topun hızını ve hedefin uzaklığını çocuğunuzun ayarlamasına fırsat verin. Topun hedefe vurup vurmadığını test ettikten sonra nasıl vurduğunu ya da neden vuramadığını beraberce sohbet ederek çözümleyin.
  • Aynı ya da farklı deney tüplerinden sırayla topu ve Lego adamı göndermesini isteyin. Deneyi yapmadan önce “Sence hangisi daha uzağa gider? Neden?” gibi düşündüren sorular sorun. Deneyi yaptıktan sonra düşündüklerinin nasıl doğru çıktığına ya da nasıl yanlış olduğuna dair sohbet edin.
  • Modelden uyguladığı ya da kendi yarattığı deneylerde neden-sonuç ilişkisi üstüne beraber düşünün. “Topu buradan göndersek sence ne olur? Peki ya, buradan atsak ne değişir? Sence top nereye kadar gider? Sence neden daha uzağa gitmedi?” gibi... 

Unutmayın: Her yanlış düşünce yeni bir fikir ve deney fırsatı doğurur. Bu nedenle çok kıymetlidir ve kimi zaman öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlar.