Djeco Little Cooperation

GELİŞİME KATKISI

Grup halinde oynanan ve stratejiye dayalı oyunlar çocukların düşünme becerilerini desteklerken, sosyal becerilerine de katkıda bulunur. Grup halinde oynanması grup halinde karar alma, işbirliği yapma gibi katkılar sağlarken; oynadığı oyun ile ilgili analiz, sentez ve değerlendirme yapabilmesi strateji geliştirmesini sağlar. Little Cooperation oyunu, iki farklı beceriyi çocuklara sunarken; ince kas beceri, el-göz koordinasyonu ve denge algısını da destekler.  

Düşünme Becerileri:

Analiz: Hayvan figürlerini iglolara ulaştırabilmek için olasılıkları analiz eder, köprünün dengesini korumaya çalışır.

Sentez: Oluşturduğu analizler sonucunda kendi stratejisini geliştirir.

Değerlendirme: Zarın yönlendirdiği semboller doğrultusunda, köprünün dengesini bozmadan hayvanları iglolara ulaştırmak üzere hamleler yapar.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Zarı atar, gelen semboller doğrultusunda dengeyi bozmadan hayvanları köprüden geçirmeye çalışır. Köprünün dengesini sağlayan ayaklardan uygun olanları çıkarmaya çalışır.

Yer bilinci: Köprüye ait ayakların birbirine göre konumunu değerlendirir ve uygun olanları dengeyi bozmadan çıkarmaya çalışır.

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: Grup halindeyken oyun arkadaşlarının oynaması için zaman tanır, sırasını bekler ve oyuna ait malzemeleri paylaşır.

Grup halinde karar alma: Grup halinde oynanması durumunda, grup arkadaşlarının fikirlerine başvurur ve ortak bir karar vermeye çalışır.

Nasıl oynanır?

Little Cooperation oyunu, 2 veya daha fazla kişi ile oynanır.

Little Cooperation’da amaç oyunda amaç buz kütlelerinde bulunan 4 farklı hayvanı iglolara buz köprüsü çökmeden götürmeye çalışmaktır. 

Oyuna başlamadan önce buz kütlesi, iglo ve köprü kartlarını aşağıda gördüğünüz şekilde yerleştirin. 4 farklı hayvanı da buz kütlesi kartının üzerine yerleştirin.   

Oyuna kimin başlayacağı belirlenir, ardından seçilen oyuncu zarı ve zarda gelen şekle göre aksiyon alır. Zardaki şekiller şunları ifade etmektedir:

İglo: Oyuncu köprüde bulunan herhangi bir hayvanı iglo kartına ilerletebilir.

Köprü: Oyuncu buz kütlesinde bulunan herhangi bir hayvanı köprüye ilerletebilir.

Buz: Buz kütlesi eriyor! Oyuncu köprünün altındaki taşlardan birini oyun dışına almak durumunda!

 

Oyunda bütün oyuncular birlikte kazanır ya da kaybeder. Eğer oyuncular köprünün dengesini bozmadan, buz kütlesindeki hayvanların tümünü iglolara götürmeyi başarırsa oyunu kazanmış olurlar!

İyi eğlenceler