Makey Starter Kit

GELİŞİME KATKISI

Kodlama oyunları; çocukların merak etme, problem çözme ve deney yapma gibi 21.yüzyıl becerilerini, daha önce deneyimlemedikleri şekillerde destekler. Bu oyunlar erken çocukluk döneminde çocuklara nasıl bağımsız düşünebilecekleri konusunda yardımcı olurlar. Ayrıca yaparak-yaşayarak öğrenmelerini desteklerken, açık-uçlu keşif şansı vererek hayat boyu öğrenme şevkini de aşılarlar.

Düşünme Becerileri:

Kavrama ve uygulama: Kodlama ve devre kurmanın anlamını ve mantığını yakalar. Kodlama ve devre kurmaya dair edindiği bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanır ve elektronik yapbozu tamamlar.

Sentez: Devreler kurarak Makey parçalarını birleştirir, yeni yollar yaratır, tasarlar, geliştirir ve yenilikler çıkaran projeler üretmesi beklenir.

Diyalektik düşünce: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünerek proje üretmek üzere yeni yollar keşfeder.

Özyönetim Becerileri:

Organizasyon: Hedefe ulaşmak üzerek gerekli kodlama planlamasını yapması ve grup halinde oynarken süreci etkin biçimde yürütmesi beklenir.

Sosyal Beceriler:

İşbirliği yapma: Grup halinde oynarken işbirliği yapması, diğer oyunculara saygılı olması, malzemeleri paylaşması ve sırasını beklemesi beklenir.

Çatışmaları çözme: Grup halinde oynarken diğer oyuncuları dinlemesi, uzlaşması, durumlara mantıklı tepkiler vermesi, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmesi ve adil olması beklenir.

Grup halinde karar alma: Oyunu grup halinde oynarken fikirleri tartışması, soru sorması, fikir birliğine ulaşmaya çalışması ve fikir birliğine ulaşarak kodlamayı tamamlaması beklenir.

Nasıl oynanır?

Makey elektronik yapı bloğudur. Her blok belirli bir elektronik işlevi yerine getirmekte ve mıknatıslı yapısı ile kolayca birleştirilerek daha karmaşık sistemler ve tasarımlar yapılmasına imkan tanımaktadır.

Makeyler, Lego ile tamamen uyumlu olarak tasarlanmıştır. Lego Classic Tekerlekli Yapım Parçaları ile uyumlu yapısı sayesinde daha detaylı ve mekanik, tasarımsal yapılar kolayca oluşturulabilmektedir. Ayrıca Makey programlama arayüzü ile mobil cihazlar üzerinden kablosuz olarak programlanabilmektedir.

Çocuğunuz basit devreler kurarak etrafındaki elektronik sistemlerin çalışma tekniğini kavrayacak, uygulayabilecek, kendi sistemlerini oluşturacak. Bu projeleri yaparken çocuğunuz çok eğlene­cek ve birşeyler üretmiş olmanın keyfini yaşayacak.

TASARLA

Çocuğunuz tasarım sırasında yapacakları oldukça basit:

  • Modülleri ve malzemeleri bir araya getirecek.
  • Kitapçıkta gösterilen adımları uygulayarak ya da kendi hayal gücünü kullanarak projesini tasarlayacak.
  • Eğer tasarısı çalışmazsa ya da mü­kemmel olmazsa durumdan endişe etmeyecek, tekrar deneyecek ve önemli olanın bir şeyler üretmek için çabalamak olduğunu anlayacak!

OYNA

Tasarım bitince sırada oyun var:

  • Çocuğunuz yaptığı projeyi gururla kullanmaya başlayabilir.
  • Oynamaya başladığında aynı zamanda projenin de ilk testlerini gerçekleştir­miş olacak.
  • Arkadaşlarıyla ya da sizlerle beraber oynayarak ya da projeleri karşılıklı yarıştırarak eğlenme­nin keyfine varacak!

VAR MISIN?

Çocuklar projelerine yeni özellikler katabilir. Yapması gereken tasarısını geliştirmeye devam etmek.  Projesine yeni modüller ya da malzeme­ler ekleyerek projeye yeni bir özellik kazandırabilir ya da farklı şekilde çalışmasını sağlayabi­lirler.

Daha detaylı bilgi ve örnek projeler için öncelikle Makey Starter Kit kitapçığını, daha sonrasında ilham için videoları inceleyebilirsiniz!