moritoys Montessori Lacing

 

GELİŞİME KATKISI

Montessori yaklaşımında 

 

Dr. Maria Montessori'nin geliştirdiği eğitim felsefesini destekleyen Montessori oyuncaklarında temel hedef çocuklara farklı duyularına hitap eden, onlarda keşif isteği uyandıran, tek başlarına serbest olarak oynayabilecekleri, problem çözme, yenilikçi düşünme becerilerini geliştiren materyaller sunmaktır. 

İp geçirme oyunları Montessori oyuncaklarının en güzel örneklerindendir tüm dünyada yaygın olarak kullanılırlar.

Düşünme Becerileri:

Analiz: İpi ahşap panele farklı kombinasyonlarda geçirebilmek için olasılıkları analiz eder.

Sentez: Yaptığı analizlerin sonucunu sentezler geliştirerek yeni yollar keşfeder.

Değerlendirme: Sentezlediği ölçütlere dayanarak yargılarda bulunur, kararlar verir ve stratejiler geliştirir.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: İpi ahşap paneldeki deliklerden geçirirken ince kas becerileri gerektiren hareketler yapar, el-göz koordinasyonu desteklenir.

Yer bilinci: İpi ilgili deliklerden geçirmek için dikkatlice konumlandırma yapar. 

NASIL OYNANIR?

 

moritoys Montessori Lacing 3 farklı ahşap panel ve 4 farklı renkte ip içerir. Çocuklar diledikleri kombinasyonda ipleri panelden geçirebilirler.