Melissa Doug Stacking Train

GELİŞİME KATKISI

Yap-boz oyunları başta hayal gücü ve yaratıcılık becerileri olmak üzere pek çok farklı gelişimsel alanı destekler. Karar verme, planlama ve odaklanma gibi zihinsel işlev gerektiren eylemlere olumlu katkıda bulunur. Ayrıca erken çocukluk döneminde ince motor becerilerini de destekler.

PYP DİSİPLİNLERÜSTÜ BECERİLERE KATKISI

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Parçaları üst üste ve yan yana dizerken tutma, koyma, denge sağlama gibi ince kas becerileri gerektiren hareketler yapar.

Yer bilinci: Parçaları trende uygun konumlandırarak bir bütün yaratması teşvik edilir.

Düşünme Becerileri:

Kavrama: Parçaların şekil, renk ve boyutlarını kavrar. Parçaları bir araya getirerek bir bütün yaratmayı anlamlandırır.

Analiz: Farklı şekillerin farklı alanlara uygunluğunu değerlendirerek analizler yapar, buna göre uygun boyutlardaki parçaları uygun yerlere yerleştirir.

Sentez: Parçaları farklı şekil ve renk kombinasyonları ile trene yerleştirirken farklı tasarımlar geliştirir ve yenilikler çıkarır.

Nasıl oynanır?

moritoys kutunuzu açarken Stacking Train paketinden kaç parça çıkacağını çocuğunuzla beraber okuyun. Bu parçaların neler olabileceği, oyunun nasıl oynanabileceğiyle ilgili beraber akıl yürütün.

Oyuna başlamadan önce çocuğunuzla tüm parçaları teker teker sayabilir, aynı şekildeki/renkteki parçaları bir araya getirebilirsiniz. Böylece matematiksel becerilerinin gelişimini desteklemiş olursunuz.

Parçaları en açık renkten en koyu renge ya da en koyu renkten en açık renge doğru sıralayabilir, kule yaparak dizebilir ya da farklı şekilde konumlandırdığı bir sıralama oluşturabilirsiniz. Böylelikle farklı sıralama metotları keşfetmesini sağlamış olursunuz.

Parçaları üst üste ve yan yana dizebilir, küçük plastik bir topla bu kuleleri devirmeye çalışabilirsiniz.

Labirentler kurabilir. Bu labirentlerden bilye gibi küçük topları yuvarlayarak ilerletebilirsiniz.

İyi eğlenceler