Miniland Superpegs

GELİŞİME KATKISI

2 yaşından itibaren çocukların dikkat süresi oynadıkları oyuna göre yavaş yavaş artmaya başlar. Bu süreç içerisinde çocukların odaklarını uzatan oyunlar zihinsel becerilerine katkıda bulunur. Superpegs mozaik oyunu eğlendirici boyutuyla dikkat süresini keyifle arttırırken; farklı şekil ve renklere aşinalığını pekiştirir, el-göz koordinasyonun gelişmesine yardımcı olur, farklı geometrik şekli/renkleri ayırt edebilmesine ve eşleştirme yapmasına olanak sağlar. 

Düşünme Becerileri:

Bilgi edinme ve kavrama: Geometrik şekillerin birleşiminde farklı nesneler oluşturulabileceğini öğrenir. Panoda kullanılan renklere göre hangi mandalı seçmesi gerektiğini algılar, öğrendiği bilgileri oyunda kullanır.

İletişim Becerileri

Konuşma: Oyunu kurgulama ve süreci anlatma fırsatı yakalar. Kendini, yaptığı temayı öyküler kurgulayarak ifade etmesi için olanak sağlar.

Dinleme: Oyunu kurgularken kullanılacak renkler ve şekiller hakkında diğer kişilerin düşüncelerini dinleme fırsatı bulur.

Görme: Farklı renkleri ve geometrik şekilleri inceler ve bunların birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan ürünü yorumlar.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Mandalları uygun olan geometrik şekli bulduktan sonra panoya yerleştirir; doğru olmadığını görünce çıkarır. Bunu yaparken de ince kaslarını kullanır.  

Nasıl oynanır?

Oyuna başlamadan önce;

- Malzemeleri çocuğunuzla beraber tek tek inceleyin. Bunların neler olduğu ve ne işe yaradıkları üzerine sohbet edin.

- Çocuğunuzun matematik becerilerini geliştirmek adına aynı renkte ve aynı şekilde olan vidaları adlandırmasını (Hangi şekil? Ne renk?) ve gruplandırmasını isteyebilirsiniz.

- Renklerine ve şekillerine göre ayırdıkları grupları beraber sayabilir, en fazla/en az/eşit miktarda olan grupları karşılaştırabilirsiniz.

Oyunu iki farklı şekilde oynayabilirsiniz:

Oyun kartlarında bulunan resimleri tamamlama

Oyunun farklı desenler içeren 2 adet kartı vardır. Bu kartları oyun panosunun altına yerleştirerek doğru renk ve şekilleri doğru noktalara konumlaması beklenir.

Kendi hayalindeki deseni hayata geçireceği serbest yaratım süreci

Çocuğunuzun hayal gücüne bırakabilirsiniz. Kartları kullanmadan, onun yarattığı karakterlere uygun olarak vidaları konumlandırmasını izleyebilir, hakkında hikayeler anlatmasını teşvik ederek öykünün tadını çıkarabilirsiniz.