Wooden Dominoes

Gelişime Katkısı:

İçinde strateji, planlama, gözlem gibi çoklu öğeleri ve hedefe ulaşma gibi bir heyecan unsurunu barındıran oyunlar düşünme, özyönetim ve sosyal becerileri derinden besler. Bu tarz oyunlar ayrıca; kurdukları stratejileri duruma/oyuna adapte etmenin önemini kavratır ve neden-sonuç ilişkisi kurdurur. Ödüllü Wooden Domino Set de bu gelişim alanlarını desteklemeyi hedefleyen bir STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) oyunudur. Çocukların problem çözme, keşif, uzamsal düşünme, 3 boyut algısı ve renk tanımlama becerilerini geliştirirken, el-göz koordinasyonu ve denge algılarını destekleyerek planlama yeteneklerini de geliştirecektir.   

Düşünme Becerileri:

Analiz: Farklı kombinasyonlarda domino yolları oluşturmak için olasılıkları analiz eder.

Sentez: Yaptığı analizlerin sonucunu sentezler geliştirerek yeni yollar keşfeder.

Değerlendirme: Sentezlediği ölçütlere dayanarak yargılarda bulunur, kararlar verir ve stratejiler geliştirir.

Özyönetim Becerileri:

İnce kas becerileri: Domino taşlarını ve aksesuarları yan yana, üst üste, spiral şeklinde vb. dizerken tutma, koyma, denge sağlama gibi ince kas becerileri gerektiren hareketler yapar, el-göz koordinasyonu desteklenir.

Yer bilinci: Domino taşlarının ve aksesuarlarının birbirlerine göre konumunu değerlendirir ve dengeli bir yerleşim yapmak üzere duyarlı davranır.

Organizasyon: Oyunu etkin biçimde planlar ve yürütür.

Nasıl oynanır?

Domino Set, temel mantık olarak, klasik dominoya benzemektedir. Ancak; bildiğimiz dominolara ek olarak;

  1. Köprü, zil, ray, fırıldak gibi 6 adet aksesuar içermektedir. Böylelikle; kurulumda çok daha fazla strateji geliştirilebilir.
  2. 7 farklı renkten oluşan 100 adet domino içermektedir. Böylelikle; dominonun çok ötesinden oyunlar planlanabilir ve rengarenk dünyalar oluşturulabilir.
  3. Boyutları klasik domino taşlarına göre daha büyüktür. Böylelikle; çocukların manipülatif/ince kas motor becerilerini çok daha anlamlı şekilde destekler.

Hazırla, kurulumu yap, ilk taşa vur ve keşfet! Hepsi bu kadar basit ve eğlenceli…

İster desen kurarak taşları ve aksesuarları yerleştirsin (kırmızı-mavi-turuncu-engel; kırmızı-mavi-turuncu-engel … gibi), ister her bir renk setinin sonuna aksesuarları koysun (tüm maviler-1 engel; tüm kırmızılar 1 engel… gibi)…

İster hiçbir aksesuarı koymasın, isterse tüm aksesuarları koysun…

İster köprünün altına, isterse üstüne taşları dizsin…

İster düz ya da spiral, isterse daire ya da 8 yaparak dizsin…

İster en sona topu koyup bir kule devirerek bitirsin, isterse de zili çalsın…

Wooden Domino Setinde doğru ya da yanlış yok, sadece yaratıcılık ve eğlence var :)

Alternatif oynama şekli:

Çocuğunuz ayrıca, 7 farklı renkte verilen domino taşları ile;

  • Kule yapabilir,
  • Desen oluşturarak (kırmızı-mavi-turuncu; kırmızı-mavi-turuncu … gibi) matematik becerilerini geliştirebilir,
  • Aksesuarları da kullanarak çeşitli alanlar kurgulayabilir.

Unutmayın! Çocuğunuzun tek limiti yaratıcılığının sınırları! İyi eğlenceler.